Şartlar ve Koşullar seferhome.com

Bu Koşullar Geçerlidir

 • Bu Uygulamanın Kullanımı ve,
 • Sahibi ile herhangi bir diğer ilgili Sözleşme veya yasal ilişki

Yasal olarak bağlayıcı bir şekilde. Büyük harfli kelimeler bu belgenin ilgili bölümünde tanımlanmıştır.

Kullanıcı bu belgeyi dikkatlice okumalıdır.

Bu Uygulama tarafından sağlanmaktadır:

Seferhome Teknolojileri Pazarlama Ticaret Limited

Kemerkaya Mahallesi Kahyaoğlu Sokak No 11 Muazzez Gürkök Apartmani Daire 2

Yönetici iletişim e-posta adresi: [email protected]

Kullanıcının bir bakışta bilmesi gerekenler

 • Lütfen bu Koşullardaki bazı hükümlerin yalnızca belirli Kullanıcı kategorileri için geçerli olabileceğini unutmayın. Özellikle, belirli hükümler yalnızca Tüketiciler veya Tüketici olarak nitelendirilmeyen Kullanıcılar için geçerli olabilir. Bu tür sınırlamalar, etkilenen her maddede her zaman açıkça belirtilir. Böyle bir ifadenin olmaması durumunda, maddeler tüm Kullanıcılar için geçerlidir.

KULLANIM ŞARTLARI

Aksi belirtilmedikçe, bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanan kullanım koşulları, bu Uygulamayı kullanırken genel olarak geçerlidir.

Belirli senaryolarda tek veya ek kullanım veya erişim koşulları geçerli olabilir ve bu gibi durumlarda ek olarak bu belgede belirtilmiştir.

Kullanıcılar, bu Uygulamayı kullanarak aşağıdaki gereksinimleri karşıladığını onaylar:

 • Kullanıcıların Tüketici veya İş Kullanıcısı olmalarına ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur;

Hesap Kaydı

Hizmeti kullanmak için Kullanıcılar, gerekli tüm verileri veya bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlayarak bir Kullanıcı hesabı açabilir veya oluşturabilir.
Kullanıcılar ayrıca bir Kullanıcı hesabı oluşturmadan veya kaydolmadan da Hizmeti kullanabilirler, ancak bu, belirli özelliklerin veya işlevlerin sınırlı kullanılabilirliğine neden olabilir.

Kullanıcılar, oturum açma kimlik bilgilerini gizli ve güvenli tutmaktan sorumludur. Bu nedenle, Kullanıcıların ayrıca bu Uygulama tarafından izin verilen en yüksek güç standartlarını karşılayan şifreler seçmeleri gerekmektedir.

Kaydolarak Kullanıcılar, kendi kullanıcı adları ve şifreleri altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlu olmayı kabul eder.
Kullanıcılar, Kullanıcı hesapları, erişim kimlik bilgileri veya kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel bilgilerinin ihlal edildiğini, gereksiz yere ifşa edildiğini veya çalındığını düşündüklerinde, bu belgede belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla derhal ve açık bir şekilde Sahibine bilgi vermekle yükümlüdürler.

Hesap feshi

Kullanıcılar istedikleri zaman aşağıdakileri yaparak hesaplarını sonlandırabilir ve Hizmeti kullanmayı bırakabilirler:

 • Bu belgede verilen iletişim bilgilerinden doğrudan Sahip ile iletişime geçerek.

Hesabın askıya alınması ve silinmesi

Sahip, aşağıdaki durumlarda, Kullanıcının hesabını herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar:

 • Kullanıcı bu Koşulları ihlal etti; ve/veya
 • Kullanıcının bu Uygulamaya erişimi veya bu Uygulamaya kullanımı, Sahibin, diğer Kullanıcıların veya üçüncü tarafların yaralanmasına neden olabilir; ve/veya
 • Bu Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılması yasa veya yönetmeliklerin ihlaline neden olabilir; ve/veya
 • Yasal işlem veya hükümet müdahalesi yoluyla bir soruşturma yapılması durumunda; ve/veya
 • Hesabın veya kullanımının, tamamen Sahibinin takdirine bağlı olarak uygunsuz veya saldırgan veya bu Koşulları ihlal ettiği kabul edilir.

Kullanıcı hesaplarının askıya alınması veya silinmesi, Kullanıcılara herhangi bir tazminat, zarar veya tazminat talebi hakkı vermez.
Kullanıcıya atfedilebilen sebeplerden dolayı hesapların askıya alınması veya silinmesi, Kullanıcıyı herhangi bir geçerli ücret veya fiyat ödemekten muaf tutmaz.

Bu Uygulamanın İçeriği

Aksi belirtilmedikçe veya açıkça tanınmadıkça, bu Uygulamada bulunan tüm içerik, Sahip veya lisans verenlerine aittir veya bunlar tarafından sağlanır.

Sahip, bu Uygulamada sağlanan içeriğin geçerli yasal hükümleri veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesini sağlamak için azami çabayı taahhüt eder. Ancak böyle bir sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir.
Bu gibi durumlarda, Kullanıcıların haklarını kullanma konusundaki yasal ayrıcalıklarına halel gelmeksizin, Kullanıcılardan tercihen bu belgede verilen iletişim bilgilerini kullanarak ilgili şikayetleri bildirmeleri rica olunur.

Bu Uygulamadaki içerikle ilgili haklar – Tüm hakları saklıdır

Sahibi, bu tür herhangi bir içeriğin tüm fikri mülkiyet haklarını elinde tutar ve saklı tutar.

Kullanıcılar bu nedenle bu tür içeriği Hizmetin doğru kullanımı için gerekli olmayan veya herhangi bir şekilde kullanamazlar.

Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılar kopyalayamaz, indiremez, paylaşamaz (aşağıda belirtilen sınırların ötesinde), değiştiremez, tercüme edemez, dönüştüremez, yayınlayamaz, iletemez, satamaz, alt lisans veremez, düzenleyemez, üçüncü şahıslara devredemez/atamayabilir veya türev çalışmalar oluşturamaz. Bu Uygulamada bulunan içerikten veya herhangi bir üçüncü şahsın, Kullanıcının bilgisi olmadan bile, Kullanıcı veya onun cihazı aracılığıyla bunu yapmasına izin vermeyin.

Bu Uygulamada açıkça belirtildiği durumlarda, Kullanıcı, telif hakkı niteliklerinin ve Sahibi tarafından talep edilen diğer tüm niteliklerin doğru bir şekilde uygulanması şartıyla, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımı için bu Uygulama aracılığıyla sunulan bazı içerikleri indirebilir, kopyalayabilir ve/veya paylaşabilir. .

Telif hakkı için geçerli herhangi bir yasal sınırlama veya istisna etkilenmeyecektir.

Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler

Sahip, Kullanıcıların bu Uygulamaya kendi içeriklerini yüklemelerine, paylaşmalarına veya sağlamalarına izin verir.

Kullanıcılar, bu Uygulamaya içerik sağlayarak, yasal olarak buna izin verildiğini ve herhangi bir yasal hükmü ve/veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmediklerini onaylar.

Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikle ilgili haklar

Kullanıcılar, bu Uygulamaya kendi içeriklerini sağlayarak, Sahibine bu tür içeriği yalnızca sözleşmeye bağlı olarak bu Uygulamanın çalıştırılması ve bakımı için işlemesi için münhasır olmayan, tamamen ödenmiş ve telif ücretsiz bir lisans verdiklerini kabul ve beyan eder.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcılar bu Uygulamaya sağladıkları içerikle ilgili her türlü manevi haktan feragat eder.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla sağladıkları tüm içeriğin, bu Uygulamadaki içerik için belirtilen aynı genel koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve teyit eder.

Sağlanan içerikten sorumlu

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla yükledikleri, yayınladıkları, paylaştıkları veya sağladıkları her türlü içerikten yalnızca kendileri sorumludur. Kullanıcılar bunu onaylar ve kabul eder Yönetici, bu tür içeriği filtrelemez veya denetlemez..

Bununla birlikte, Sahip, kendi takdirine bağlı olarak bu tür içeriği kaldırma, silme, engelleme veya düzeltme ve önceden bildirimde bulunmaksızın, yükleyen Kullanıcının bu Uygulamaya erişimini engelleme hakkını saklı tutar:

 • bu tür içeriğe dayalı herhangi bir şikayet alınırsa;
 • fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin bir bildirim alındığında;
 • bir kamu otoritesinin emri üzerine; veya
 • İçeriğin bu Uygulama aracılığıyla erişilebilir olmasına rağmen Kullanıcılar, üçüncü taraflar ve/veya Hizmetin kullanılabilirliği için bir risk teşkil edebileceğinin Sahibinin bilgilendirildiği durumlarda.

İçeriğin kaldırılması, silinmesi, engellenmesi veya düzeltilmesi, bu tür içeriği sağlayan veya bundan sorumlu olan Kullanıcılara herhangi bir tazminat, zarar veya tazminat talebi hakkı vermez.
Kullanıcılar, bu Uygulamaya sağladıkları veya bu Uygulama aracılığıyla sağladıkları içerik nedeniyle ileri sürülen herhangi bir iddiadan ve/veya maruz kalınan zarardan Sahibini zararsız tutmayı kabul eder.

Dış kaynaklara erişim

Bu Uygulama sayesinde Kullanıcılar, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan harici kaynaklara erişebilir. Kullanıcılar, Sahibin bu tür kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle içeriklerinden ve kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

İçerikle ilgili olası hakların verilmesi için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca sağlanan kaynaklar için geçerli koşullar, bu tür üçüncü tarafların hüküm ve koşullarından veya bunların yokluğunda geçerli yasal yasadan kaynaklanır.

Kabul edilebilir kullanım

Bu Uygulama ve Hizmet, yalnızca bu Koşullar ve yürürlükteki yasalar kapsamında sağlandığı amaçlar kapsamında kullanılabilir.

Kullanıcılar, bu Uygulamayı ve/veya Hizmeti kullanmalarının geçerli hiçbir yasayı, düzenlemeyi veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan yalnızca sorumludur.

Bu nedenle, Sahip, Kullanıcıların bu Uygulamaya veya Hizmete erişimini engellemek, sözleşmeleri feshetmek, bu Uygulama veya Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir suiistimali yetkili makamlara bildirmek de dahil olmak üzere meşru menfaatlerini korumak için her türlü uygun önlemi alma hakkını saklı tutar – örneğin adli makamlar. veya idari makamlar – Kullanıcıların aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri ile meşgul olduğu veya bu faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenildiği zaman:

 • yasaları, düzenlemeleri ve/veya bu Koşulları ihlal etmek;
 • herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmek;
 • mal sahibinin meşru menfaatlerini önemli ölçüde zedeler;
 • Sahibini veya herhangi bir üçüncü kişiyi rahatsız etmek.

Sorumluluk ve tazminat

Avustralyalı Kullanıcılar

Sorumluluğun sınırlandırılması

Bu Koşullardaki hiçbir şey, Kullanıcının 2010 Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) veya benzer herhangi bir Eyalet ve Bölge mevzuatı kapsamında sahip olabileceği ve hariç tutulamayan, kısıtlanamayan veya değiştirilemeyen herhangi bir garanti, koşul, garanti, hak veya çareyi hariç tutmaz, kısıtlamaz veya değiştirmez. (hariç tutulamaz hak). Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, hariç tutulamayan bir hakkın ihlaline ilişkin sorumluluk ve bu Kullanım Koşulları kapsamında başka şekilde hariç tutulmayan yükümlülük de dahil olmak üzere Kullanıcıya karşı sorumluluğumuz, Sahibin takdirine bağlı olarak, -hizmetlerin ifa edilmesi veya hizmetlerin tekrar sağlanmasının bedelinin ödenmesi.

ABD Kullanıcıları

Garantilerin Reddi

Bu Uygulama kesinlikle “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” esasına göre sağlanmaktadır. Hizmetin kullanımı, Kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Sahip, herhangi bir satılabilirlik garantisi, belirli bir amaca uygunluk veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, yasal veya başka türlü tüm koşulları, beyanları ve garantileri açıkça reddeder. üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi. Kullanıcı tarafından sahibinden veya Hizmet aracılığıyla alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Sahip, yan kuruluşları, iştirakleri, lisans verenleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları içeriğin doğru, güvenilir veya doğru olduğunu garanti etmez; Hizmetin Kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacağını; Hizmetin belirli bir zamanda veya yerde kesintisiz veya güvenli olarak sunulacağını; herhangi bir kusur veya hatanın düzeltileceğini; veya Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediği. Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir içerik, riski kullanıcılara ait olmak üzere indirilir ve bu tür indirmelerden veya Kullanıcıların Hizmet’i kullanımından kaynaklanan Kullanıcıların bilgisayar sistemine veya mobil cihazlarına gelebilecek herhangi bir hasar veya veri kaybından yalnızca kullanıcılar sorumlu olacaktır. Hizmet.

Sahip, Hizmet veya herhangi bir hiper bağlantılı web sitesi veya hizmet aracılığıyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmet için garanti, tasdik, garanti veya sorumluluk üstlenmez ve Sahip, herhangi bir şekilde taraf olmayacak veya hiçbir şekilde bunları izlemeyecektir. Kullanıcılar ve üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcıları arasındaki işlem.

Hizmet erişilemez hale gelebilir veya Kullanıcıların web tarayıcısı, mobil cihazı ve/veya işletim sistemi ile düzgün çalışmayabilir. Sahibi, Hizmet içeriğinden, bu Hizmetin işleyişinden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir algılanan veya fiili zarardan sorumlu tutulamaz.

Federal yasalar, bazı eyaletler ve diğer yargı bölgeleri, belirli garantilerin hariç tutulmasına ve sınırlandırılmasına izin vermez. Yukarıdaki istisnalar Kullanıcılar için geçerli olmayabilir. Bu Sözleşme, Kullanıcılara belirli yasal haklar verir ve Kullanıcılar, eyaletten eyalete değişen başka haklara da sahip olabilir. Bu sözleşme kapsamındaki sorumluluk reddi ve istisnalar, geçerli yasaların yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır.

Yükümlülük Sınırlamaları

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Mal Sahibi ve onun yan kuruluşları, iştirakleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

 • Hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan kar kaybı, iyi niyet, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, cezai, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlar ; ve
 • Hizmetin veya Kullanıcı hesabının veya burada yer alan bilgilerin bilgisayar korsanlığı, kurcalama veya diğer yetkisiz erişim veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar, kayıp veya yaralanma;
 • içerikteki herhangi bir hata, hata veya yanlışlık;
 • Kullanıcının Hizmete erişiminden veya Hizmet’i kullanımından kaynaklanan, her ne şekilde olursa olsun kişisel yaralanma veya mal hasarı;
 • Sahibin güvenli sunucularına ve/veya burada saklanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz erişim veya bunların kullanımı;
 • Hizmete veya Hizmetten iletimin kesilmesi veya durdurulması;
 • Hizmete veya Hizmet aracılığıyla iletilebilecek herhangi bir hata, virüs, truva atı veya benzerleri;
 • herhangi bir içerikteki herhangi bir hata veya eksiklik veya Hizmet aracılığıyla gönderilen, e-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar; ve/veya
 • Herhangi bir Kullanıcının veya üçüncü tarafın karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı davranışları. Mal Sahibi ve onun bağlı kuruluşları, iştirakleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları hiçbir durumda, herhangi bir iddia, takibat, yükümlülük, yükümlülük, zarar, kayıp veya maliyetten sorumlu tutulamaz. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında önceki 12 ay içinde Sahip’e ödenen tutar veya Sahip ile Kullanıcı arasındaki bu sözleşmenin süresi, hangisi daha kısaysa.

Bu sorumluluğun sınırlandırılması bölümü, iddia edilen sorumluluğun sözleşmeye, haksız fiile, ihmale, kusursuz sorumluluğa veya başka herhangi bir temele dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, şirkete böyle bir olasılık hakkında bilgi verilmiş olsa bile, geçerli yargı bölgesinde yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır.

Bazı yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar veya hariç tutmalar Kullanıcı için geçerli olmayabilir. Şartlar, Kullanıcıya özel yasal haklar verir ve Kullanıcı, yargı alanından yargı alanına değişen başka haklara da sahip olabilir. Koşullar kapsamındaki sorumluluk reddi, istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, geçerli yasaların yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır.

Tazminat

Kullanıcı, Sahibini ve bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini, yöneticilerini, acentelerini, ortak markalarını, ortaklarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını her türlü iddia veya talep, zarar, yükümlülük, kayıp, yükümlülüklere karşı savunmayı, tanzim etmeyi ve zarar görmemesini kabul eder. , masraflar veya borç ve yasal ücretler ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere masraflar,

 • Kullanıcı tarafından iletilen veya alınan herhangi bir veri veya içerik dahil olmak üzere Kullanıcının Hizmeti kullanımı ve erişimi;
 • Kullanıcının bu şartlarda belirtilen beyan ve garantilerden herhangi birini ihlal etmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu şartların ihlali;
 • Kullanıcının herhangi bir gizlilik hakkı veya fikri mülkiyet hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmesi;
 • Kullanıcının herhangi bir yasal yasayı, kuralı veya düzenlemeyi ihlal etmesi;
 • Kullanıcının benzersiz kullanıcı adı, şifresi veya varsa diğer güvenlik önlemleriyle üçüncü taraf erişimi de dahil olmak üzere Kullanıcının hesabından gönderilen, yanıltıcı, yanlış veya yanlış bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir içerik;
 • Kullanıcının kasıtlı suistimali; veya
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde Kullanıcı veya bağlı kuruluşları, memurları, yöneticileri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları tarafından yasal hüküm.

Ortak hükümler

Feragat Yok

Mal Sahibinin bu Koşullar kapsamında herhangi bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, bu tür bir hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Hiçbir feragat, söz konusu terimden veya başka herhangi bir terimden daha ileri veya sürekli bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Hizmet kesintisi

Mümkün olan en iyi hizmet seviyesini sağlamak için, Sahip, Kullanıcıları uygun şekilde bilgilendirerek bakım, sistem güncellemeleri veya diğer değişiklikler için Hizmeti kesme hakkını saklı tutar.

Yasaların sınırları dahilinde, Sahip ayrıca Hizmeti tamamen askıya almaya veya sona erdirmeye karar verebilir. Hizmet sonlandırılırsa, Sahip, Kişisel Verileri veya bilgileri yürürlükteki yasalara uygun olarak geri çekmelerini sağlamak için Kullanıcılarla işbirliği yapacaktır.

Ek olarak Hizmet, “mücbir sebepler” (örn. iş faaliyetleri, altyapı arızaları veya elektrik kesintileri vb.) gibi Mal Sahibinin makul kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı kullanılamayabilir.

Hizmet satışı

Kullanıcılar, Sahibinin doğrudan veya meşru bir yeniden satış programı aracılığıyla verilen önceden açık yazılı izni olmadan bu Uygulamanın ve Hizmetinin herhangi bir bölümünü çoğaltamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz veya istismar edemez.

Gizlilik Politikası

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu Uygulamanın gizlilik politikasına başvurabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Koşulların daha spesifik hükümlerine halel getirmeksizin, bu Uygulamaya ilişkin telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları ve tasarım hakları gibi tüm fikri mülkiyet hakları, Sahibin veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve tarafından sağlanan korumaya tabidir. fikri mülkiyetle ilgili geçerli yasalar veya uluslararası anlaşmalar.

Bu Uygulama ile bağlantılı olarak görünen tüm ticari markalar – itibari veya mecazi – ve diğer tüm markalar, ticari isimler, hizmet markaları, kelime işaretleri, illüstrasyonlar, resimler veya logolar, Sahibin veya lisans verenlerinin münhasır mülküdür ve öyle kalır ve tabidir. fikri mülkiyetle ilgili geçerli yasalar veya uluslararası anlaşmalar tarafından sağlanan korumaya.

Bu Koşullardaki Değişiklikler

Sahip, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya başka şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, Sahip, bu değişiklikleri Kullanıcıya uygun şekilde bildirecektir.

Bu tür değişiklikler yalnızca gelecekte Kullanıcı ile olan ilişkiyi etkileyecektir.

Hizmetin sürekli kullanımı, Kullanıcının revize edilmiş Koşulları kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcılar değişikliklere bağlı kalmak istemezlerse Hizmeti kullanmayı bırakmalıdırlar. Gözden geçirilmiş Koşulların kabul edilmemesi, taraflara Sözleşmeyi feshetme hakkı verebilir.

Geçerli önceki sürüm, Kullanıcının kabulünden önceki ilişkiyi yönetecektir. Kullanıcı, Sahipten önceki herhangi bir sürümü edinebilir.

Yürürlükteki yasanın gerektirmesi durumunda, Sahip, değiştirilen Koşulların yürürlüğe gireceği tarihi belirtecektir.

Sözleşmenin Temliki

Sahip, Kullanıcının meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak, bu Koşullar kapsamındaki tüm hakları veya yükümlülükleri devretme, atama, novation yoluyla elden çıkarma veya alt sözleşme yapma hakkını saklı tutar. Bu Koşulların değişikliklerine ilişkin hükümler buna göre uygulanacaktır.

Kullanıcılar, İşbu Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini, Sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde devredemez

İletişim

Bu Uygulamanın kullanımına ilişkin tüm iletişimler, bu belgede belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak gönderilmelidir.

Bölünebilirlik Maddesi

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacak olan kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

ABD Kullanıcıları

Bu tür geçersiz veya uygulanamaz herhangi bir hüküm, geçerli, uygulanabilir ve orijinal amacı ile tutarlı hale getirmek için makul olarak gerekli olduğu ölçüde yorumlanacak, yorumlanacak ve yeniden düzenlenecektir. Bu Koşullar, buradaki konuyla ilgili olarak Kullanıcılar ve Sahip arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki tüm sözleşmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu Koşullar, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Avrupalı Kullanıcıları

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz olması veya kabul edilmesi halinde, taraflar dostane bir şekilde, geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz kısımları değiştirerek geçerli ve uygulanabilir hükümler üzerinde bir anlaşma bulmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.
Bunun yapılmaması durumunda, geçersiz veya uygulanamaz hükümler, yürürlükteki kanunda izin verilmişse veya belirtilmişse, yürürlükteki kanuni hükümlerle değiştirilecektir.

Yukarıdakilere halel getirmeksizin, bu Koşulların belirli bir hükmünün geçersizliği, geçersizliği veya uygulanmasının imkansızlığı, ayrılan hükümler Sözleşme için gerekli olmadıkça veya tarafların imzalayamayacağı kadar önemli olmadıkça, Sözleşmenin tamamını geçersiz kılmaz. hükmünün geçerli olmayacağını bilselerdi veya kalan hükümlerin taraflardan herhangi biri için kabul edilemez bir zorluğa dönüşeceği durumlarda sözleşmeyi feshedebilirdi.

Geçerli Yasa

Bu Koşullar, yasaların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, bu belgenin ilgili bölümünde açıklandığı gibi, Sahibin ikamet ettiği yerin kanunlarına tabidir.

Avrupalı Tüketiciler için İstisna

Ancak, yukarıdakilerden bağımsız olarak, Kullanıcı bir Avrupa Tüketicisi olarak nitelendiriliyorsa ve yasaların daha yüksek bir tüketici koruma standardı öngördüğü bir ülkede mutad meskeni varsa, bu tür daha yüksek standartlar geçerli olacaktır.

Yetki Alanı

Bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf hakkında karar verme münhasır yetkisi, bu belgenin ilgili bölümünde gösterildiği gibi, Sahibin ikamet ettiği yerin mahkemelerine aittir.

Avrupalı Tüketiciler için İstisna

Yukarıdakiler, Avrupa Tüketicileri olarak nitelendirilen Kullanıcılar veya İsviçre, Norveç veya İzlanda’da yerleşik Tüketiciler için geçerli değildir.