Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n Korunmasina İli̇şki̇n Aydinlatma Metni̇

Seferhome, “https://seferhome.com” web adresini kullanmaktadir. Bu websitesi Seferhome Teknolojileri Pazarlama Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇ aittir. Kişisel verilerin Işlenmesinde başta özel hayatin gizliliğI olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasini amaçlayan 7 nisan 2016 tarihli ve 29677 sayili resmî gazete’de yayimlanan 6698 sayili kişisel verilerin korunmasi kanunu’nun (bundan sonra “kanun” olarak adlandirilacaktir) “veri sorumlusunun aydinlatma yükümlülüğü” başlikli 10 uncu maddesi ile 10 mart 2018 tarih ve 30356 sayili resmi gazete’de yayimlanan aydinlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkinda tebliğ uyarinca Işbu aydinlatma metni ile Seferhome Teknolojileri Pazarlama Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇. (bundan sonra “Seferhome” olarak anilacaktir.) tarafindan Işlenen ve aşağida yer verilen kişisel verileriniz hakkinda veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. Seferhome, kişisel verilerinizin hukuka aykiri olarak Işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasini sağlama amaciyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik, teknolojik, altyapisal ve idari tedbirleri almaktadir.

1.İşlenen Ki̇şi̇ler Veri̇ler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bunlar kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik ve cihaz bilgileri, şebeke ve trafik bilgileri, kullanım ve davranış bilgileri, konum bilgileri, ödeme, banka ve risk bilgileri ve özel nitelikli veriler olarak kategorilendirilebilir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategorilerin neleri kapsadığı aşağıda belirtilmiştir. Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik örneği. İletişim Bilgileri: Telefon ve faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi. Abonelik ve Cihaz Bilgileri: Seferhome’e abone olanların abone kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, , abonelik kanalı, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, cihaz kimlik bilgileri, kullanılan cihazın marka ve model bilgisi, cihazın özellikleri, cihaz değişiklik tarihleri, kullandığı modem türü (adsl/vdsl) ve modem değişiklik tarihleri, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız, hat açılış bilgisi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu (iptal, aktif, hat dondurma vb.), otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için TL bakiyesi, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, grup şirketleri abone olma durumu, SIM kart ve SIM kart değişikliği bilgileri, bayi kodu, xDSL numarası, IMEI numarası, aktivasyon tarihi, mobil ürün cihaz bilgileri. Şebeke ve Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri, trafik kontrol verileri, IP adresi, CDR trafik bilgileri, IMSI bilgileri. Kullanım ve Davranış Bilgileri: “https://seferhome.com/” Başta olmak üzere, online trafik bilgileri, yapılan aramaların / gönderilen veya alınan mesajların / internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları, Seferhome websitesinin ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film / müzik vb. içerik kullanımları, katma değerli servis / ürün / hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, limit aşım bilgileri, fatura bilgileri. Konum Bilgileri: İletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileri. Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, şube kodu, hesap numarası şeklindeki banka bilgileri. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Biyometrik veriler, parmak izi, engel durumunuzu belirten sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri.

2. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenme Amaçlari

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve diğer mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
• Firmamız hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması, alt yapı /hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması,
• Abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan diğer işlemler, aboneliğin sona erdirilmesi, faturalama, ücretlendirme, iade ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi,
• Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikayet ve taleplerinin karşılanması, bu konuda tüm sözleşme şartlarının yerine getirilmesi,
• Abonelik Sözleşmenizin yanında ilgili mevzuat gereği kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,
• Kredi, gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük, suistimal, dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
• Şebeke trafiğinin yönetimi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile şebeke iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarının yapılması,
• Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler ve iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
• Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif veya reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
• Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket ve analiz çalışmalarının yapılması,
• Müşterilerimize özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; kişiye özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,,
• Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
• Müşterilerimizin yeni ürün ve servisler, kampanya ve tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti,
• Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,
• İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
• Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
• Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi

3. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Aktarilmasi

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda izahı yapılan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir:
• Seferhome ve www.seferhome.com nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
• Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
• Yetki vermiş olduğumuz, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve bayilerimize,
• İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,
• Hukuki danışmanlarımıza ve diğer hizmet aldığımız danışmanlıklara,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
• Diğer işletmecilere (Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmecilerle paylaşılabilmektedir),

4. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Toplanma Yöntemleri̇ Ve Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, web sitemiz (www.seferhome.com) , çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5., 6. ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile tamamen veya kısmen ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:
• Yukarıda özelleştirdiğimiz kişisel verilerinizi toplamamıza ve bulundurmamıza açik rizanizin bulunması,
• Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
• Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Fiili imkansızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Yukarıdaki kapsama giren kişisel verileriniz dışında özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir:
• Açık rızanızın bulunması,
• Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın,
• Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızanız aranmaksızın.

5. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklariniz Ve Başvuru Yolunuz

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz hakkında her türlü taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre “7. Başlıkta gösterilen başvuru kanalları yoluyla” Seferhome tarafına ulaştırabilirsiniz. Mevzuat gereği, başvurunun size ait olduğunun tespiti için ilgili evrakı başvuru dilekçenize eklemeniz beklenmektedir.

6. Aydinlatma Metni̇nde Yapilabi̇lecek Deği̇şi̇kli̇kler Hakkinda

Bu aydınlatma metni Seferhome tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Seferhome, bu aydınlatma metninde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Seferhome tarafından yapılacak değişiklikler, metinin www.seferhome.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma metnindeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz. Aydınlatma metninden de anlaşılacağı gibi metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

7. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ VE BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Unvanı : Seferhome Teknolojileri Pazarlama Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇.

Vergi Dairesi : Karadeniz

Vergi Numarası : 7580561892

Mersis NO : 0758056189200001

Ticaret Sicil Numarası : 21728

Telefon : 0(462)324 03 03

Fax : 0(462)324 03 61

E-posta : [email protected]

Kep : [email protected]

Adres: Kemerkaya Mahallesi Kahyaoğlu Sokak No 11 Muazzez Gürkök Apartmani Daire 2

Kent: Ortahisar/Trabzon

Kapat ×

Seferhome

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni “Seferhome.com”  alan adından ulaşılan internet sitesi ve bu web sitesine ve onun içeriğinebağlı olarak sunulan  diğer her tür uygulama, mobil uygulama, web sitesi ve sair içerikten (Hepsi birlikte kısaca “Seferhome”  olarak anılacaklardır. “Seferhome”ifadesi gerekli yerlerde aynı zamanda site yönetimi ve site işletmecisi/sahibi anlamlarında da kullanılmaktadır.) hizmet/ürün alan Üye olarak yararlanmayabaşlamadan önce  lütfen dikkatlice okuyunuz.Seferhome’daki üyelik hesabı oluşturma aşamasını tamamlayarak ‘Üye’ sıfatıyla  aşağıdaki maddeleri hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın kabul etmiş olmaktasınız. Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları hiçbir sınırlama, istisna ve itiraz olmaksızın kabul etmiyorsanız Seferhome’dan Üye olarak  yararlanmamanız ve de ilgili uygulama, site ya da Seferhome’a bağlı her tür içerikten  derhal çıkmanız ve/veya bunlara olan erişiminizi sonlandırmanız gerekmektedir.

1.Taraflar İşbu Sözleşme, Seferhome’un  sahibi ve işletmecisi bulunan Seferhome ile Seferhome’da Üye olan kişi arasında düzenlenmiş olup aşağıda gösterilen şartlar dâhilinde Seferhome’unkullanımına yönelik hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak  belirlenmesi amacıyla, Üye tarafından dijital ortamda okunup anlaşılması neticesindeelektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2.Tanımlar

2.1 Kullanıcı(lar): Seferhome’a ve/veya Seferhome herhangi bir  veritabanına herhangi bir yolla çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak erişen, ziyaret gerçekleştiren ve/veya  bunlar çerçevesinde işlem yapan her türden kişiyi ifade etmektedir.

2.2 Üye(ler): Seferhome  üzerinde tanımlanan üyelik sürecini Seferhome elektronik ortamda verdiği onay neticesinde tamamlayarak  Seferhome tarafından sunulan elektronikiçerik, uygulama ve sair hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetlere  özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri de üyelik süreci içerisinde verdiği elektronik onaylakabul eden  kişiyi/kişiler işbu Sözleşme’de Üye ya da Hizmet Alan olarak anılırlar. Standart üyeliğin yanı sıra gelişmiş ya da üst seviye yetkileri olan üyelik seçenekleri de zamanla Seferhomeüzerinde yer alabilir, bunlar hakkında gerekli açıklamalar işbu Sözleşme’de ve sair ekran ve metinlerde  yapılmıştır/yapılacaktır. Tedarikçi olan üyeler ise “TedarikçiÜye” ya da “Hizmet Veren” olarak  anılmaktadırlar.

2.3 Link/Bağlantı: Seferhome içerisinden başka bir mobil uygulamaya, internet sitesine,  içeriğe veya da başka bir internet sitesindenveya mobil uygulama içerisinden Seferhome’a erişimi  mümkün kılan her türden bağlantıyı ifade etmektedir.

2.4 İçerik: Seferhome üzerinden yayınlanan veya erişimi mümkün kılınan her türden içerik, soru, cevap, yorum, bilgi, yazı,dosya, resim, video,  tablo, sunum, ifade, yazı, hesaplama, rakam vb. görsel,yazınsal ve işitsel imgelerin tamamını ifade  etmektedir.

2.5  Kullanıcıadı: Üyelerin Seferhome’a giriş yaptıklarında kendilerineatanan profil ismini ifade eder.

2.6  Seferhome: Seferhome yalnızca (internetsitesi ve/veya mobil uygulama halinde bütün olarak) ve sadece bir (dijital)platformdur, Seferhome ya da Seferhome, site/ uygulamaüzerinde -özel olarak aksi belirtilmedikçe- listelenen/sunulantekliflerin/ürünlerin/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik TicaretteHizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4maddesine göre, Seferhome aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmetsunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlananiçeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgilihukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığınıaraştırmakla yükümlü değildir.

3.  SözleşmeninKonusu

3. 1  İşbuSözleşmenin konusu, Seferhome üzerinde sunulan her türdeniçeriklerin ve hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların karşılıklıhak ve yükümlülüklerin tespitidir.

3.2  İşbuSözleşmenin kapsamını, Sözleşme ile ya da Seferhome içerisinde yeralan her türden bilgilendirme ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkinolarak Seferhome tarafından Üyelere yapılmış olan tüm uyarı, yazıve açıklama gibi beyanların tamamı oluşturmaktadır.

3.3   Üyeler,işbu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlereilişkin olarak Seferhome üzerinde yer alan her türden sairaçıklama ve bilgilendirmeyi de kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhütetmektedirler.

3.4  Seferhome üzerinden Seferhome tarafından sunulan herhangi bir içerikten yararlanan ve/veya Seferhome’a üye olan herkes işbu Sözleşmedekiyükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunlara ve Seferhome üzerinde yer alan tüm diğerbilgilendirme ve açıklamalarda da belirtilen her türlü hususa ve ayrıca Türkiye Cumhuriyetimevzuatına da tamamıyla uygun davranacağını kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.  ÜyelerinHak ve Yükümlülükleri

4.1  Seferhome temel üyeliği-aksi belirtilmedikçe- ücretsizdir ve fakat üyelik başkasına ödünç verilemez,kiralanamaz, satılamaz, kullandırtılamaz, bırakılamaz ya da devredilemez.Üyelik kişiseldir, Üye kendisine ait üyeliği başkalarının kullanımına hiçbirşekil ve surette açamaz. Bu yöndeki girişimler Sözleşmenin ihlali olacağı gibi,bu tür davranışlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yetkisiz kullanımlardan vezararlardan dolayı Seferhome hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeliğini bir başkasınakullandırttığı veya herhangi bir şekilde devrettiği Seferhome tarafından tespit edilen Üyenin üyeliği derhal ve kesin olarak iptaledilebilir.

4.2  En az18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kişi ilgili üyelikoluşturma formlarında/ekranlarında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksizolarak doldurmak ve de işbu Sözleşme koşullarını onaylamak suretiyle Seferhome’un da kabulü neticesinde Üyesıfatını kazanabilir.

4.3  Hizmet/Satışsonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlıolmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ilebirlikte hizmet/ürün alan Üyeye iletmek tedarikçi üyenin sorumluluğundadır. Seferhome’un söz konusu belgelerinteminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4  Sistemegiriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilene-posta adresi esas alınacağından, üyelik için girilen e-posta adresinin üyeyeait ve kullanımda olan çalışır bir e-posta adresi olması zorunludur.

4.5  Seferhome’un üyeleri, sunulan hizmetlerden yararlanabilmekamacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini korumak ve güvenli olarak saklamaklayükümlüdürler. Şifrenin belirlenmesinin ve korunmasının sorumluluğu yalnızca vesadece ilgili Üyeye aittir. Şifre ve kullanıcı adının herhangi bir şekilde üçüncükişilerin eline geçmesinden dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı Seferhomedoğrudan ve/veyadolaylı olarak hiçbirşekilde sorumlu değildir.

4.6  Seferhome içerisindeki herhangi birhizmet ya da içerik alanında üyelik için zorunlu olandan fazla ve farklıkişisel ve özel bilgi verilmesi tamamen Üyelerin inisiyatifinde olup bu türdavranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı Seferhomehiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.7  Üyeler,Seferhome’a ya da bir başkasına ait yayın hakkı, telif hakkı, patenthakkı, faydalı model hakkı, tasarım hakkı, know-how hakkı, marka hakkı veyabenzer başkaca mülkiyet ya da sair her türden hakları ilgili mevzuat tarafındankorunan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği sahibinden ya da haklarıelinde tutan kişi(ler)den izin almaksızın, Seferhome üzerinde iletemez ya da paylaşamazlar.Bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı Seferhomehiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8  Üye, Seferhome dâhilinde bulunan her türden görsel, yazınsal veişitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listelemeleri,teklifleri, talepleri, soru ve cevapları, açıklamaları, rakamları, tabloları, yorumlarıve her türden bilgileri ve içerikleri Seferhome ve/veya üçüncü birşahsın ayni veya şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edeceknitelikte çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğinive işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerinedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardandolayı da Seferhome’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbirşekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. 9  Üye, Seferhome ile doğrudan ve/veya dolaylı olarakrekabete girmeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarakgerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veyauğrayabilecekleri zararlardan dolayı da Seferhome’ın doğrudanve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhütetmektedir.

4.10 Üye, Seferhome üzerinde haksız rekabete yolaçacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Seferhome’ın ve/veya üçüncükişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüzve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhütetmektedir.

4.11 Üyeler, tedarikçi üyelerin, Seferhome üzerinden satışa ya da talebe açmış/sunmuşolabilecekleri herhangi bir içerikten/üründen/maldan/hizmetten yararlanmaksuretiyle Üyelerin almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Seferhome’ınhiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuathükümleri dahilinde Seferhome’a izafe edilebilecek her türlüsorumluluk karşısında Seferhome’ı şimdiden ibra ettiklerini kabulve beyan ederler.

4.12 Üye, işbuSözleşme’nin ihlali durumlarında meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve hertürden suçlamalardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin sorumluolacağını ve ihlalden dolayı doğabilecek olan her tür zararların karşılığıolmak üzere Seferhome’ın, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerininve diğer tüm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı zararlarının tamamını karşılayacağınıkabul eder.

4.13 Üye, Seferhome’ınyürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı hallerde; resmi makamlarcausulü dairesinde bilgi açıklaması yapılmasının talep edilmesi halinde Üyelereait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara mevzuatın izin verdiği ölçüdeve şekilde açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, bu tür halleringerçekleşmesi neticesinde her ne koşulda olursa olsun Seferhome’tantazminat talep etmeyeceğini ve kendi davranışları neticesinde diğer üyeler dedahil olmak üzere üçüncü kişilerce Seferhome’tan talep edilecektazminatları da kendisinin karşılayacağını ya da Seferhome’ınkendisine her türlü tazminat talebi sebebi ile rücu edebileceğini kabul, beyanve taahhüt eder.

4.14 Üye, Seferhome üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğinive de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat vesadece kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 Üye, Seferhome üzerinde kendisi tarafından erişilen ürün/hizmet,tablo, açıklama, karşılaştırma, talep, teklif, form, yazı, yorum, video, yazıve benzeri sair tüm içeriklerin doğruluğunun, güvenliğinin ve hukukauygunluğunun hiçbir koşulda Seferhome tarafından garanti edilmediğinive bu türden içerikler dolayısıyla Seferhome’tan hiçbir tazminattalep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 Üye, Seferhome üzerinden ulaşılabilen tüm içerikler dâhilindeüçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden ve/veya diğer Üyeler tarafındanoluşturulan içeriklerden dolayı Seferhome’ın, çalışanlarının,yöneticilerinin ve Seferhome’ın işbirliği içinde bulunduğu kurum vekişilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17 Üye, Seferhome’ın Seferhome dâhilinde sunulanhizmetleri ve Seferhome üzerinden erişilen her türden içeriği herzaman için istediği şekilde ve şartlarda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunuve bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve derhal uygulamaya girmek üzerekullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18 Üye, Seferhome tarafından sunulan sair dijital hizmetler kapsamında Üyelerin kullanımkoşullarına ya da işbu Sözleşme’ye aykırılık niteliğinde değerlendirilecekherhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda hesabınındondurulabileceğini ve bu durumda Seferhome’a tekrar giremeyebileceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmışolduğu ödemelerin ya da Seferhome üzerinde sahip olduğu herhangi bir uygulama içi gücün,indirimin, promosyonun, kampanya dahiliyetinin ya da para biriminin veya sairdijital paye, değer ya da özelliğin kendisine herhangi bir şart ve usulle iadesini talep edemeyeceğinibildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.19 Üye,ister işbu Sözleşmeyle ilgili bir fiilde, ister (ihmal dâhil ancak bununla sınırlıkalmamak üzere) herhangi bir haksız fiilde ya da duyulan güvenden kaynaklananher türlü hasar, hata, kusur, kesinti, dosya silinmesi, virüs girmesi, işlemveya aktarma gecikmesi ve benzeri sebeplerden ya da iletişim aksaklıklarından,hırsızlıktan, yıkımdan veya Seferhome’ın kayıtlarına, programlarınaya da hizmetlerine izinsiz girişten kaynaklanan herhangi bir ifagerçekleştirememe durumundan kaynaklanan hasarlar dâhil olmak ve fakat bunlarlasınırlı olmamak kaydıyla; Seferhome’un kullanımından dolayı ortaya çıkankullanım kaybı, kâr kaybı ya da veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlıkalmamak üzere, her türlü doğrudan, özel ya da dolaylı hasarlarda ya da diğerher türlü hasarlarda; Seferhome’ı, yöneticilerini, bağlışirketleri, bağlı ortakları, çalışanları ya da temsilcilerini hiçbir şekildesorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.20 Üye, Seferhome’ın,Seferhome’un kullanımı ya da kullanılamaması ileilgili olarak ortaya çıkan toplam tazminat sorumluluğunun, Üyenin kendisinin Seferhome’ailgili hizmet için varsa ödediği herhangi bir karşılıktan fazla olamayacağınıbildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.21 Üye, Seferhome’dan başka bir uygulamaya ya da siteyeyönlendirildiğinde bu mecralarda görüntülediği içerikten veya ulaştığı sairsunucuların içeriğinden, ulaşma/depolama/indirme sonucu oluşabilecek hasar,veri kaybı, zararlı program bulaşmasından ve bunlarla sınırlı olmayarakoluşabilecek tüm virüs girmesi, hasar, kayıp maddi zararlardan Seferhome’ın,sahiplerinin, ortaklarının, çalışanlarının ve bağlı çalışan kurum ve kişilerinve sorumlu olmadığını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.22 Üye, Seferhome’un Seferhome tarafındangüncellenmesi halinde en yeni sürümün bilgisayarına ya da dijital cihazına otomatikolarak yüklenebilmesine ya da ön yüklenebilmesine ve bunun için gereken hertürden kontrol ve rutin yazılımlarının kullanılmasına, kendisine Seferhome tarafından önceden yapılacak herhangi bir bildirim olmaksızın izin verdiğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23 Üye, Seferhome’ınhizmetlerini ve Seferhome’u kullanırken,Seferhome’ın Seferhome ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü şahıs programları engellemek için, hackvb kontrol yazılımlarının da dijital cihazların rastgele erişilebilir belleğini(RAM) ve/veya merkezi işlem birimi işlemlerini denetleyebileceğini bildiğini vebuna izin verdiğini kabul ve beyan eder. Seferhome, hack vb kontrolyazılımı nedeniyle kaynaklanan veya onunla ilgili her tür kayıptan veyaherhangi bir zarardan bu tip zararlardan haberdar edilmiş olsa bile doğrudan yada dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

4.24 Üye,önceki belirtilen sorumluluklarını sınırlandırmaksızın ve onlara ek olarak, Seferhome üzerinde aşağıdaki davranışlarınhiçbirini gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a.  Herhangibir Seferhome yetkilisini, diğer bir üyeyi, tedarikçiyi,moderatörü, admini, rehberi, yöneticisi, çalışanı ya da temsilci dâhil olmaküzere herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit etmek ya da bir kişi veyaişletme ile olan ilişkisini yanlış belirtmek ya da tanıtmak;

b. Seferhome’a ait sairuygulamalar/siteler/içerikler aracılığıyla taşınan herhangi bir mesajın/içeriğinveya sair içeriğin orijinalini gizlemek için üst bilgileri değiştirmek ya daherhangi bir şekilde kimlikleri düzenlemek;

c.  Herhangibir istenmeyen reklamı, tanıtıcı materyalleri, önemsiz postaları, spamleri,zincirleme e-postaları, piramit şemalarını ya da herhangi bir çeşit talebiyüklemek, bildirmek, e-posta göndermek, iletmek ya da herhangi bir şekildegörünür yapmak;

d. Seferhome’ın hizmetlerini engellemekya da bozmak veya Seferhome’a bağlı olan ağların isteklerine, yöntemlerine, ilkelerine ya dadüzenlemelerine uymamak;

e.  Birkimseyi tehdit etmek ya da herhangi bir şekilde bir kimseye rahatsızlık vermek;

f. DiğerÜyeler hakkındaki herhangi bir veriyi hukuka aykırı şekillerde toplamak,saklamak, bildirmek ya da herhangi bir şekilde yaymak;

g.  Seferhome’da sunulan hizmetlerin ve sair hertürden dijital içeriğin normal akışını, Seferhome üzerinde yer alabilecek interaktif alanlardakidiyalogları engellemek ya da bozmak veya kaba, hakaret içeren dil kullanmak,aşırı seslenme/yüksek sesle bağırma (tümü büyük harf olarak yazma), "spamleme" ya da diğer kullanıcıları veya Seferhomeçalışanlarını rahatsız etmek amacıyla herhangi bölücü veya zarar vericiyöntemler kullanmak;

h. Herhangi bir yasadışı hareketya da bu işbu Sözleşme’yi ihlal edecek davranış içerisine girmek ya da buyöndeki hareketleri teşvik etmek, desteklemek;

i. DiğerÜyeleri ya da kullanıcıları aldatacak herhangi bir davranış sergilemek, Seferhome kullanımı sırasında kazanılan özeliçerikler/özel para birimleri/dijital payeler ve benzer durumdaki sair ekstrahususlar hakkında diğer Üyeleri dolandırmak ya da herhangi bir şekilde kandırmak;

j. Seferhome, üzerindeki olası promosyonlar, indirimler, kampanyalar veya bunlarla bağlantılı olan yetkisiz işletimlerikullanmak veya bunlar üzerinde/üzerinden hile yapmak;

k. Seferhome’a yetkisiz erişim sağlamak ya da diğer Üyelerkarşısında adil olmayan bir avantaj sağlamak için herhangi bir böcek, hata yada tasarım çatlaklarını kullanmak ya da işletmek;

l. Herhangibir türdeki özel içerik ve ürünleri, Seferhome’a özel para birimlerini veya sairsanal payeleri, güçleri ve sair hususu takas etmek, satmak, müzayede etmek ya daherhangi bir şekilde iletmek ve/veya pazarlamak.

m. Hizmeti bölecek ya da ÜyelerinSeferhome’un tamamını ya daiçeriklerin/hizmetlerin bir kısmını kullanmalarını engelleyecek ya da kötü yöndeetkileyecek herhangi bir davranış sergilemek.

4.25 Seferhome işbu Sözleşmedeki şartlarınya da herhangi diğer yasadışı veya uygunsuz davranışın ihlalini cezalandırmakya da ilgili kişileri bu ihlalden vazgeçirmek için ön ihbar ya da uyarıolmaksızın gerekli gördüğü cezaları uygulayabilir ve her şekilde yasal yoldan hareketegeçebilir. Bir ihlalin gerçekleştiğine karar verilmesi ve bu ihlalden kiminsorumlu olduğunun belirlemesi tamamen Seferhome’ın takdir yetkisindedir.Üye, Seferhome’ın bir ihlalin oluşup oluşmadığı konusundakikararına ve uygulanacak olan ceza kararına bağlı olacağını peşinen kabul, beyanve taahhüt eder.

4.26 Üye,üyeliği sürdükçe, Seferhome’un hizmetlerinden faydalanırkenve/veya sair hizmetler ve içeriklerle ilgili herhangi bir işlemi yerinegetirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddelere ve koşullara veaynı zamanda da Seferhome’un içerisinde sunulan bilgilendirmenotları ve belgelerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygunhareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm kuralları anladığını veonayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27 Üye,işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerinüyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve/veya işbu Sözleşmeyionaylamalarının onlara Üye sıfatını hiçbir şart altında kazandırmayacağınıbildiğini, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. 28 Üyeler,çevrimiçi ödeme sistemlerini kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer birödeme aracı ile Seferhome’da bulunan kullanıcı hesaplarına Seferhome üzerinden alacakları aracılık vesair hizmetlere ilişkin ön bakiye yüklemesi yapabilirler. Kartın hamiliharicinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları veKredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

4.29 Birçevrimiçi ödeme sistemi kullanıldığında ürün/hizmet karşılığı fiş/ fatura veyadüzenlenmesi gerekli diğer sair belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenlemeyükümlülükleri bulunuyorsa ilgili hizmet veren Tedarikçi Üye tarafındandüzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Seferhome’dan talep edilemeyecek olup Seferhome yalnızca kendi verdiğihizmetler olan karşılaştırmalı teklif isteme, teklif verme, keşif öncesi toplambedelden komisyon gibi hususlar için ilgili üyeye gerekli faturaları kesmekleyükümlüdür.

4.30 Üyelerinişbu Sözleşme koşullarına uymamaları nedeniyle doğabilecek her türlü idari,hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üye’ye aittir.

4.31 Hizmetverenin hizmet talebi için verdiği teklif hizmeti alacak olan Üye tarafındankabul edilebilir. Hizmet Alan, hizmet talebi için yalnız bir tedarikçi üyeninteklifini kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, ilgili hizmetin, hizmetiverecek tedarikçi tarafından anlaşılan zamanda ve yerde, teklif içeriğine veyapılacak keşfe göre ifa edileceğine dair ve hizmetin Tedarikçi Üye tarafındanverildiği takdirde hizmet verene ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir önanlaşma yapıldığı anlamına gelir.

4.32 Üye,hizmet veren tedarikçi ile yaptığı/yapacağı sözleşmede/sözleşmelerde, Seferhome’unhiçbir şekilde ilgili söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğubulunmadığını kabul eder.

4.33 Üye,kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmakkaydıyla, Seferhome’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sistem(ler)indeveya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Seferhome sisteminde saklanabilmesive/veya sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder.Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Seferhomesorumlu değildir.

4. 34 Üye,Hizmet Veren Üye’den aldığı hizmete dair işlerin ifası sırasında veya işinifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri ve bukonudaki gerekli eğitimleri almanın sorumluluğunun bizzat Hizmet verentedarikçi üyenin kendisinde ve personelinde olduğunu, bu konudakisorumlulukların Seferhome ’a ait olmadığını kabul eder.

4.35 Hizmetialan üye, Seferhome’un bizzat ve tek başına kusurlu olduğu hallerdışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplıhizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine Seferhomeya da Seferhome aleyhine başvurmayacaktır. Hizmet/ Ürün alan Üyetedarikçilerden aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bu tür başvurularındahasım olarak Hizmet Veren tedarikçi Üye’yi göstereceğini kabul eder.

4.36 HizmetAlan, Seferhome aracılığı ile oluşturduğu bir hizmet talebine ilişkinolarak Seferhome’un bilgisi dahilinde olmaksızın, Seferhome’udışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya tedarikçi üyenin ya dakendisinin komisyon ya da sair şekildeki Seferhome’a Seferhome’unverdiği aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ödemesi gereken/ödeyebileceğiücretleri ödememesi amacıyla Hizmet Veren ile Seferhome dışındaherhangi bir şekilde iletişime geçmeyecektir.

4.37 HizmetAlan Üye, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tedarikçi üye tarafından doğrufiyatlandırma yapılabilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesiiçin keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif içinölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının/videolarının çekilmesine ve bunlarıntaraflar arasında aktarılmasına ve sisteme yüklenmesine izin vereceğini, buizin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

4.38 Bazıhizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerindenizin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlıolarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadeceöngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

4.39 Üye, Seferhome’unsadece (toplam proje bedeli üzerinden hesaplanan) kendi hizmet komisyonuyla yada karşılaştırmalı teklif iletme aracılığı gibi kendisi tarafından sunulanhizmetlerle ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetinde olduğunubildiğini kabul ve beyan eder.

4.40 HizmetAlan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve hertürlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almışolmalıdır.

4.41 HizmetAlan Üyeler kabul ettikleri tekliflere ilişkin hizmet bedellerini, hizmetinifası sonrasında Hizmet Veren tedarikçi üyeye doğrudan öderler. Hizmet alankonumundaki bu Üyeler/ kullanıcılar ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veyairsaliyesini tedarikçi üyeden/hizmet verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar,Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avansverecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.

 

5.  Seferhome’ın Hakları ve Sorumlulukları

5.1  Seferhome, Seferhome tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan, üçüncü kişilerce sahip olunanve/veya yönetilen uygulamalara/ içeriklere/sitelere bağlantılar içerebilir. Seferhome’ınbu türden bağlantı sağlanan dış kaynak bağlantı linkleri üzerinde hiçbirkontrolü, düzeltme ya da değiştirme yetkisi ve sorumluluğu yoktur ve üçüncükişilerin içerikleri ya da gizlilik politikaları konusunda hiçbir sorumlulukyüklenmemektedir. Seferhome üzerindeki bu şekildekibağlantıların varlığı, Seferhome ve Seferhome’lailgili Seferhome’a ait diğer sairuygulamalar/içerikler/hizmetler/siteler dışındaki 3. Taraflara ait ve/ veya 3.Taraflarca yönetilen ve/veya idare edilen bu türden sairuygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/bağlantıların içeriklerinin Seferhome tarafındandenetlendiğini göstermemektedir.

5.2  Seferhome, link verebileceği ya dabanner ve benzeri teknik yollarla promosyon ya da tanıtımını yapabileceği,kurumların/uygulamaların/ sayfaların/hizmetlerin/web sitelerinin/markaların/şirketlerinherhangi bir içeriğinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bubağlantılardan erişilebilecek içerikten dolayı Seferhome herhangibir sorumluluk yüklenmez. Erişilen bu dış kaynaklarda/kaynaklardan yapılacakişlemlerden doğacak hiçbir zarardan Seferhome sorumlu değildir ve Üyelerbu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ve beyanederler.

5.3  Seferhome’a gönderilen ya da Seferhome üzerinden/aracılığıyla paylaşılanher türden içerik, ürün, teklif, talep, hizmet, mal, soru, cevap, yorum, resim,video, ses dosyası, tablo, sunum, mesaj ve sair türden dosyalar Türkiye Cumhuriyetiyasalarına ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Üyelerce gönderilen bu türdeniçerikten dolayı Seferhome hiçbir şekilde hukuki ve cezai olaraksorumlu tutulamaz. Üyelerin gönderdiği/yüklediği/listelediği ürünler,hizmetler, teklifler, rakamlar, tablolar, dosyalar, sorular, cevaplar,yorumlar, bilgiler, cümleler, cevaplar, yorumlar ya da sair içerikler herhangibir suç unsuru ya da tazminat nedeni teşkil ettiğinde sorumlusu ilgili içeriği gönderen/yüklenen/sunan/ listeleyenüye olacaktır. Her tür içeriğin, teklifin, talebin, ürünün, hizmetin, sorunun,dosyanın, cevabın ve yorumun gönderildiği/yüklendiği/listelendiği zamanbilgileri (gün, saat) ve IP numarası bilgisi ilgili mevzuat olan 5651 SayılıYasa çerçevesinde en az 1 yıl ve en çok ise 2 yıl süresince olmak üzere kayıtaltına alınmaktadır.

5.4  Seferhome, herhangi bir uyarıyapmaksızın her zaman üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

5.5  Seferhome’a yüklenmiş/ gönderilmiş olan ürünlerin,hizmetlerin, tekliflerin dosyaların, soruların, cevapların, yorumların, sair dosyalarıniçeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Seferhomehukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi yada manevi; dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan Seferhomeve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

5.6  Kişiadı-soyadı, e-posta adresi ve Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyiiçermekte olan kişisel bilgiler, “Gizli Bilgiler” olarak kabul edilir ve 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde işlenir,korunur ve imha edilirler. Seferhome, aksi belirtilmedikçe kişiselbilgilerden herhangi birini Seferhome’ın işbirliği içinde olmadığışirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5.7   Seferhome, kişisel bilgileri gizlitutmak için gerekli olan tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Seferhome’ıngerekli önlemleri almasına rağmen Seferhome’da söz konusu olabilecek her türlü şirket içi veya dışısaldırı/sızıntı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya bu bilgilerin üçüncüşahısların eline geçmesi durumunda Seferhome’ın herhangi birsorumluluğu yoktur. Üye, bu tür zararlardan Seferhome’ı sorumlututmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8  Seferhome, hizmetin herhangi birşekilde kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. Teknikaksaklıklardan dolayı Seferhome’ın sunduğu içerikte de hata ya dakesinti olabilir. Seferhome, telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler,servis sağlayıcıları, gsm operatörleri, internet sağlayıcıları, altyapışirketleri, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindekitıkanıklık, üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemekgibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan hiçbir şekil ve şart altında sorumlututulamaz.

5.9  Seferhome, site üzerindeki her türdenüyenin kendi arasındaki iletişimiyle ilgili olarak herhangi bir hata, ihmal,kesinti, silinme, bozulma veya iletimde gecikme veya sistem ya da iletişim ağıbaşarısızlıklarından ortakları, çalışanları bu tür bir zarar ve ziyanolasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi hiçbir şekil ve şart altındasorumlu değildir.

5.10 Üyeler,Seferhome üzerinde ya da içeriğindekisair dijital hizmetler içindeki her tür alanda, kendi aralarında yazışır ya da konuşurken istedikleridili kullanabilirler. Seferhome, Üyelerin Seferhome’un genelinde yazdıklarından hukuki ya dacezai olarak hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir ve tüm sorumlulukilgili yazışmanın tarafları üzerindedir.

5.11 Seferhome hiçbir şekilde herhangi biruygulamasından ya da içeriğinden kaynaklanan veya onunla ilgili kayıplardan,gelir kayıplarından veya herhangi bir özel zarardan doğrudan ya da dolaylıolarak sorumlu tutulamaz. Belirtilen sınırlamalar, Seferhome’ın butip zararlardan önceden ve/veya sonradan haberdar edilmiş olması ile ortadankalkmaz.

5.12 Seferhome, Seferhome üzerinde yer alabilecek sair mesaj ya da sohbet imkanlarınıve de Seferhome ya da onun içerisindeki sairdijital hizmet/içerik aracılığıyla iletilen ya da alınan diğer elektronik haberleşmelerinidenetleyebilir ve kaydedebilir. Üyeler bu tür bir denetlemeye ve kayda, üyeliklerininbaşlangıcından itibaren koşulsuz şekilde izin vermektedirler.

5.13 Seferhome’daki her türden olası olabilecek ticariişlemleri, sair bilgileri, Seferhome’un yazılımını, veritabanını, hesaplamalarını, sunucularını ve bunlarlasınırlı olmamak üzere herhangi bir Seferhome öğesinin Üyetarafından kullanılmasından oluşan herhangi bir kayıp ya da zarar için Seferhomesorumlu tutulamaz.

5.14 Seferhome, Üyeler arasında dolaşanbilgilerin güvende kalmasını sağlamak maksadıyla hiçbir güvence vermez vebahsedilen bilgilerin uygunsuz kullanımından ortaya çıkan hiçbir kayıp veyasonuç için Seferhome sorumlu değildir. Üyeler, Seferhome’ıSeferhome’daki hiçbir uygulamanın/site içiözelliğin/özel para biriminin/promosyonun/kampanyanın/ özel uygulamanın ya da sair ekstra öğeninveya payenin/ değerin ve benzeri isimlerdeki ekstranın kaybından sorumlu tutamazlarve Seferhome hiçbir uygulama içi öğenin, hizmetlerin ya da Üyeler içinolan uygulama içindeki rütbe, derece üstünlük, özel kategori vb. hiyerarşi yada üstünlük belirten seviyelerin erişilebilirliği yönünde herhangi bir garantivermemektedir.

5.15 Seferhome herkese açık üyeprofillerini ve bu profillere eklenen (varsa) fotoğraf, logo, unvan ve sairbilgileri herkese açık alanlarda kullanma hakkını saklı tutar.

5.16 Seferhome’un yazılımı ve varsa uygulama ile sunucularıarasındaki iletişimin tersine mühendislik yöntemleri ile çözülmeye çalışması,dinlenmesi, değiştirilmesi, başka sunuculara yönlendirilmesi, uygulamasunucularının haksız şekilde başka sunucularda benzer şekilde çalıştırılması(emulation) işbu Sözleşmeye aykırıdır. Bu tip faaliyet içinde bulunan kişi vekurumlar hakkında Seferhome her türlü hukuki işlemi başlatmahakkını saklı tutmaktadır.

5.17 Seferhome’a ait olan Seferhome içinde yer alabilecek sohbet(chat) alanlarında, forumlarda ve de genel olarak Seferhome bünyesinde yer alabilecek  tümkarşılıklı yazışma alanlarında; reklam, terörizm ve terör örgütleri, Atatürk,bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya dadiğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo ve küfüriçeren kelimelerin kullanımı ve diğer her türden kullanıcıları ve üyeleri/3.kişileri/yöneticileri tacize yönelik davranışlar işbu Sözleşmede belirtilenkurallara aykırıdır. Bu tip davranış içinde bulunan kullanıcıların/üyelerin Seferhomeyetkilileri tarafından geçici ve/veya kalıcı süre ile Seferhome’un tamamına ya da birkısmına erişimleriengellenebilir ya da kısıtlanabilir.

5.18 Seferhome, Seferhomeiçerisinde sunulan hizmet ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbiröncül uyarı vermeksizin her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Üyeler, Seferhome’ınyeni değişiklikler neticesinde kendilerinden üyelikleri çerçevesinde talepettiği değişiklik ve/veya düzeltmeler varsa bunları ivedi olarak yerinegetirmekle yükümlüdür. Seferhome tarafından bu şekilde talep edilendeğişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Seferhome tarafından da yapılabilir. Seferhome tarafından talep edilendeğişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında ya da hiçyerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezaisorumluluklar tamamen Üyelerin kendilerine aittir.

5.19 Seferhome üzerinden erişilen hertürden ürün, hizmet, mal, bilgi, tablo, dosya, hesaplama, teklif, talep, soru,cevap, yorum, resim, görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer materyal/içerik Seferhome’ınve bu içeriklerin sahiplerinin izni olmadan diğer internet sitelerinde, mobiluygulamalarda ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralardayayınlanamaz. Seferhome üzerinde yer alan tüm içerik, 4856 sayılı Fikirve Sanat Eserleri Kanunu}'nun 4/7. maddesinde belirtilmiş olan, "Bellibir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerinseçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğerbiçimdeki veri tabanları" hükmü ile koruma altında olduğu gibi, eserniteliğini haiz diğer yazılım vb. içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.20 Seferhome üzerindenerişilen ve/veya görüntülenen sair türdeki içeriği elde etmek maksadıyla yoğunşekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Seferhome sistemlerinden/veritabanlarından/sunucularındanyoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçlarıbaşlıklı ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmaları amacıyla Seferhome tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

5.21 Seferhome üzerindenyayınlanan içeriğin ve Seferhome’un arayüzünün Seferhome’ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka uygulamalarda/internet sitelerindeveya sair mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

5.22 Seferhome veritabanı ve bu veri tabanında yer alanbilgiler tamamen ya da kısmen de olsa Seferhome’ın rızası olmadankopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncükişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.23 Seferhome sitenin/uygulamanın/veritabanın/sunucuların/sisteminçalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyeler standartkullanıma ilişkin olarak Seferhome‘a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusunedenle Seferhome’dan sistemin durdurulmasıveya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.24 Seferhome veya iş birliği yaptığıödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ilgili kişileredair kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıyaalabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Seferhome’un Üyelere veya 3. kişilere karşı hiçbirsorumluluğu bulunmamaktadır.

5.25 Seferhome veya iş birliğinde bulunduğuödeme kuruluşu, herhangi bir adımdaki onaydan önce çevrimiçi ödeme sistemine konukartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

5. 26 Hertürden kullanıcılar/üyeler arasında fikri ya da sınai hakların ihlaline ilişkinherhangi ihtilaf olduğu takdirde Seferhome, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icraedilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğerhallerde, Seferhome kendi takdirinde olmak üzereişlem yapar ya da yapmamayı tercih eder.

5.27 Kullanıcılardan/Üyelerden,hizmet veren tedarikçilere ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Seferhome tarafından yapılacak gereklionay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekildeyayınlanabilir. Seferhome’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamamayetkisi vardır. Seferhome, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Seferhome’untamamını ya da bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veyasonlandırma hakkını saklı tutar.

5.28 Seferhome’un bütünlüğünü korumak amacıyla, Seferhome dilediği zaman kendiinisiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların/üyelerin ve belirli IP adreslerindekikişilerin Seferhome’a erişimleriniengelleyebilir ya da sınırlayabilir veya tarih/süre/fonksiyon anlamındakısıtlayabilir.

5.29 Seferhome’a yüklenmiş olan her türden içeriklerden5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak ilgili içeriğiyükleyen sorumludur.

5.30 Seferhome, hizmetlerin bazılarını veya tamamınıileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerinücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerinsayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

5.31 Seferhome, dilerse Üyelerin e-postaadresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS,e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.32 Seferhome, herhangi bir kişinin işbuSözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiğiölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın o üyeyi Seferhome’u kullanmaktan ve/veya üyelikhaklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarakkullanımı durdurabilir.

5.33 Gelirİdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Seferhome’da e-fatura ve e-arşivfatura uygulamaları gerçekleştirilmektedir. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların/üyelerine-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamdamuhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgilibildirim en geç 7 gün içerisinde ilgili kullanıcının/üyenin e-posta adreslerineyapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdindeyasal belge olarak kullanılabilir.

 

6.  Özelİçerikler

6.1  Seferhome bazı ekstra site/uygulama öğelerinive/veya Seferhome’daki kampanya/promosyon gibi özelaktivitelere katılımı elde etmek veya erişmek için ücretlendirmeler yapabilirve bunların satın alımına ya da bunların üyeliği için uygulanabilecek olan sairad altında sunulan Seferhome’un iç para biriminin satın alımına izin verebilir.

6.2  Seferhome, Seferhome’da veuygulama üzerinden erişilebilen içeriklerde işbu Sözleşmede aksi söylenmedikçetemel olarak belirtilen standart Üyelik dışında, belirli bir ücret ya da koşul karşılığındasatın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan özel üyelikhizmetleri sağlayabileceği gibi, standart üyelere belli bazı özel içeriklere vehizmetlere erişmeleri için farklılaştırılıp zenginleştirilmiş içeriği/hizmetide ücretsiz ya da ilgili alanlarda/sayfalarda belirtilecek sabit ya daoranlanmış ücretler karşılığı sağlayabilir. Bu türden ödemelerin yapılabilmesiiçin eğer o an itibarı ile uygulamada ise Seferhome içindekullanılabilen özel para biriminden/değerinden satın alınmışsa bunlarkullanılabileceği gibi kredi kartı gibi ilgili sayfalarda/alanlarda sunulansair ödeme yöntemleri de kullanılabilir.

6.3  Seferhome üzerindeki her türdenücretler tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve bankalardanya da diğer ödeme aracısı olan kurumlardan dolayı doğacak anlaşmazlıklardan,zararlardan ve sorunlardan Seferhome sorumlu tutulamaz. Herhangi bir nedenle ilgiliödeme bedeli ödenmeyen veya banka/ödeme aracı kuruluşu kayıtlarından iptaledilen bir ödeme olması halinde buna ilişkin Seferhome’a özel para birimi/özel içerik ve sairteklif verme ve benzeri satın alınmış olan özellik Üyenin hesabındankaldırılacak ya da hesabın bunlarla ilişkisi kesilecektir. Bu tür durumlarda Seferhome’ındoğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4  Herhangibir içerik/hizmet için yapılan ödeme sonrası buna ilişkin sonuçların Üyeninhesabına geçmesinin ardından ödemenin tahsil edildiği kredi kartının veya cep telefonuhattının ya da sair aracın Üye tarafından haksız ya da izinsiz olarakkullanıldığına dair ilgili üçüncü kişilerce herhangi bir bildirimde bulunulmasıve bunun kanıtlanması halinde, haksız ödemeden kaynaklı uğranılmış her türlüdoğrudan ve/veya dolaylı zarardan dolayı Seferhome ilgili üyeyerücu edecektir.

6.5  Seferhome aracılığı ile satın alınabilecekmuhtemel hizmetlerin/içeriklerin eksik, yanlış veya uyumsuz olması durumundaÜyelerin [email protected] e-posta adresine yapacakları yazılı bildirimler 7 (yedi)gün içerisinde incelenerek ilgili bildirimin haklı bulunması halinde hizmet/içerikbedeli bildirim sahibinin üyelik hesabına özel site/uygulama içi gücü/parabirimi olarak ya da doğrudan ilgili ödeme aracı vasıtası ile hesaba ya da kredikartına iade edilebilecektir.

6.6  ÖzelÜyeler ya da özel içeriklere/hizmetlere erişen standart Üyeler de her zaman işbuSözleşmenin ilgili maddelerinde Üyelerin uyması için belirtilen tümyükümlülüklere eşit şartlarla uymak zorundadırlar. Bu yükümlülüklere uymayarakkullanım hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen özel Üyelere ya da özeliçerik satın almış ya da sair şekilde özel güç/kampanya tanımlanması/promosyon imkânıve sair ekstranın sahibi olmuş Üyelere ücret iadesi yapılmaz.

6.7  Seferhome’a giriş yapılmayaçalıştığında o anki aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak bu istek her zamaniçin karşılanamayabilir. Bu tür durumlarda Seferhome’ın doğrudan veyadolaylı herhangi bir sorumluluğu ya da tazminat borcu bulunmamaktadır.

6.8  Seferhome içi özel para biriminin,kampanya puanlarının ya da sair siteye/uygulamaya özgü değerin hiçbir gerçek parasaldeğeri yoktur ve bu kapsamda yapılan ödemeler nakit olarak geri alınamazlar. Seferhomedilediği zaman, ücretlerini, ücretlendirme yöntemlerini ve uygulama/site içigüçleri, kampanyaları, para birimlerini, rütbeleri, puanları ya da Seferhome’daki herhangi bir satış için geçerli olansair şartları düzeltebilir, değiştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir. Butür düzeltmeler, değişiklikler, ilaveler ya da satış şartları Seferhome içerisinde bildirildikten sonra hemenetkili olacaktır ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası haline geleceklerdir.

6.9  ÜyeninSeferhome’tan kendisine geri ödeme talebi olması ve Seferhome’ınbu talebi haksız görmesi ve konuyu mahkemeye taşıması halinde; Üye geri ödemetalebinin mahkemece geçersiz sayılması durumunda, yasal ücretler ve masraflar,hasarlar, çalışmama yüzünden kaybedilen paralar ve geri ödeme ücretleri dahilancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tartışılan geri ödemeden oluşan tüm ücretve masrafları ödemeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

7.  Gizlilik

7.1  ÜyeninSeferhome sistemine ve de Seferhome’a girdiği tüm bilgilere aşağıdasayılabilecek istisnalar dışında sadece Üye tarafından ulaşılabilmekte ve bubilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir.

7.2  Seferhome, Üyelere yönelik özelleştirilmişkampanyalar ve/veya içerikler üretip sunabilmek adına bazı kişisel bilgileritalep edebilir. Seferhome bu bilgileri, Üyelerin haberi ya da aksinebir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve faaliyet dışıhiçbir nedenle  satmayacaktır.

7.3  Seferhome tarafından sunulan hizmet veürünlerle bağlantılı olarak Seferhome tarafından ya da Seferhomeile bu anlamda işbirliğinde olan üçüncü kişi veya işletmeler tarafından, Üyelereyeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirmeve tanıtımların e-posta ve/veya SMS yoluyla yapılması Üyenin bilgisi ve kabulüdahilinde yapılabilir. Üyeler, bu maddeye konu e-posta ve SMS bildirimlerininveya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam ve pazarlama anlamınagelmeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında onay vermeleri halinde kendimuvafakatleri ve rızaları ile yapılacağını kabul ederler.

7.4  Seferhome’un kullanılması ile oluşacaktüm verilerin fikri haklarına Seferhome sahiptir. Seferhome,söz konusu bilgilerle kullanıcılara dair bilgileri açıklamaksızın demografikbilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporlarıkendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ileüçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Seferhome,ayrıca Seferhome’un kullanımı sırasında izlediği tüm Üyehareket ve tercihlerini analiz edebilir. Kişisel bilgiler içermeyen buistatistiksel veriler, Seferhome Üyelerine daha özel ve etkin birdeneyim sağlamak amacıyla Seferhome’ın iş ortakları ilepaylaşılabilir. Üyelerinsağladığı veriler anonimleştirilerek ve/veya istatistiksel sonuçlar elde etmekamacıyla kullanılabilir. Bu işlemler Seferhome’un gizlilik ve kişiselverilerin korunması politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5  Seferhome,kullanıcılarınapromosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya pushbildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postalarıalmak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimdebulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusubildirimleri almayı durdurabilir.

7.6  Üye bilgileriya da sair teknik dosyalar ve de uygulama çerezleri vasıtasıyla Üyelerdenedinilen bilgiler ancak resmi makamlarca usulünce talep edilmesi halinde veyürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklamayapmak zorunda olunan durumlarda, talep konusunun gereği dairesinde kalmaküzere sadece resmi makamlara açıklanabilir.

7.7  Seferhome’ın ya da Seferhome’un başka bir şirket tarafından satınalınması veya şirket devralma/birleşmesi olması halinde veya Seferhome’ınvarlıklarının tamamının veya bir bölümünün bir başka şirkete kiralanması veyasatılması durumunda; Üyelere ait bilgiler de şirket varlıklarının bir parçasıolarak yeni şirkete ya da şirketlere aktarılabilir.

7.8  Seferhome’a ve içerisindekihizmetlere/içerikleregiriş sırasında Üyelerden kullandıkları dijital/mobil cihazlar, bağlantı kurduklarıağın detayları, kullanıcı adı, ziyaret ettikleri siteler, kullandıklarıuygulamalar ve bununla sınırlı olmayarak Seferhome tarafından ihtiyaçduyulan bilgiler de alınabilmektedir. Üyeler işbu Sözleşmeyi kabul ederek başkabir bildirim olmaksızın gerekli bilgilerin Seferhome ile paylaşılmasınaizin vermektedirler. Bu bilgiler Seferhome’un kullanımını analiz etmek ve geliştirmek içinkullanılmaktadır.

7.9  Seferhome kendi amaçları doğrultusundaolmak üzere Seferhome’un üzerindekiolası reklamların başarı oranını ölçümlemek için çerez ve etiketler ya da bu vebenzeri teknolojileri özelleştirilmiş reklam/kampanya/promosyon/bağlantı/hizmet/kaynak içeriği gösterebilmek için kullanabilir.

7.10 Üyelerinkişisel bilgileri sektör standartlarında güvenlik düzeyinde saklanmaktadır. Bubilgiler özellikle ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla istatistikiamaçlar için kullanılmaktadır. Üyeler, girdikleri her bilginin veritabanındasaklanabileceğini peşinen kabul ederler. Her ne kadar bu bilgiler, üçüncükişilere verilmeyecek olsalar da, herhangi bir sebeple bu bilgilerin üçüncükişilerin eline geçmesi halinde, Seferhome bu durumdan sorumlututulamaz.

 

8.  Kullanıcıİçeriği

8.1  Seferhome’a Tedarikçiler ya da Üyeler tarafından/aracılığında/bilgisindeyerleştirilen/sunulan/ listelenen/koyulan ürünler, hizmetler, listelemeler,teklifler, talepler, sorular, cevaplar, resimler, mesajlar ve sair tüm dijitaliçerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak aksi belirtilmedikçe ve başka bir üyeyeözel olmadıkça halka açıktır ve gizli değildir.

8.2  Üyeler,Seferhome’un içerisindeki tüm fikri mülkiyethaklarını Seferhome’a sınırsız ve süresiz olarak her tür mecra içindevrettiklerini ve Seferhome da Üyelere herhangi bir bilgilendirme yapmaksızınve karşılık sunmaksızın, bu türden Kullanıcı İçeriklerinin ticari ya da herhangibir şekildeki sınırsız kullanımı, yayılımı ya da herhangi bir şekildekikullanımı için tam ve münhasır hak sahibi olacağını kabul, beyan ve taahhütetmektedirler.

8.3  ÜyelerSeferhome’da aşağıdakilerden hiçbiriniyüklemeyeceklerini, iletmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını, saklamayacaklarını, yaratmayacaklarınıya da herhangi bir şekilde Seferhome ya da içeriğinde yer alabilecek sair hizmetler/ alanlar aracılığıylayayınlamayacaklarını ve aksi halde ise sorumluluğun tamamen ve sadece kendilerineait olduğunu kabul ederler:

a.  Yasadışı,iftira içeren, onur kırıcı, açık, pornografik, kaba, bayağı, tahrik edici,taciz edici, tehdit edici, gizlilik ve tanıtım haklarını ihlal edici, ağzıbozuk, kışkırtıcı, sahteci ya da herhangi bir şekilde itiraz edilebilir Kullanıcıİçeriği;

b. Bir suç, herhangi bir şahısınhaklarını ihlal etmek ya da yükümlülük yaratacak veya herhangi yerel, eyalet,ulusal ya da uluslararası yasayı ihlal etmek için komutlar içeren, destekleyenya da oluşturan Kullanıcı İçeriği;

c.   Herhangipatenti, markayı, ticari sırrı, telif hakkını ya da herhangi bir şahısın fikrimülkiyet ya da mülkiyet hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriği;

d. Herhangi bir kişiyi ya daişletmeyi taklit eden ya da bir kişiyle ya da işletmeyle olan ilişkinizi yanlıştemsil eden Kullanıcı İçeriği;

e.   İstenmeyentanıtımlar, politik kampanyalar, reklamlar ya da talepler;

f. Adresler,telefon numaraları, eposta adresleri, TC kimlik numaraları ve kredi kartınumaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak herhangi bir üçüncü kişinin gizlikişisel verileri;

g.  Virüsler,bozuk veriler ya da diğer zararlı, engelleyici ve yok edici dosyalar;

h. Bir diğer kişinin Seferhome’u kullanmasını ya da içeriğindenyararlanmasını engelleyen ya da yasaklayan ya da Seferhome veya Üyeleriiçin zarar ya da herhangi bir çeşit yükümlülük oluşturabilecek Kullanıcı İçeriği.

8.4  Seferhome herhangi bir Kullanıcı İçeriğiiçin hiçbir şekilde kayıp ya da hasar ile ilgili sorumluluk almaz ve Üyelerinkarşılaşabileceği herhangi bir hata, hakaret, iftira, lekeleme, ihmal,sahtecilik, ayıp, pornografik ya da küfür için Seferhome sorumlu değildir.Tüm mesaj alanlarının kullanımı Üyelerin kendi sorumluluklarındadır. Seferhome,Üyeler tarafından, herhangi bir alanda sağlanan hiçbir açıklama, soru, cevap,yorum, tanımlama, listeleme, bilgilendirme ya da sair Kullanıcı İçeriğinden sorumludeğildir. Seferhome’ın Seferhome’u ya da uygulama içerisinde Üyelerce iletilen herhangi bir Kullanıcıİçeriğini görüntüleme, düzeltme ya da denetleme zorunluluğu yoktur.

8.5  Üyeler,(a) ilettikleri Kullanıcı İçeriğinin sahibinin kendileri olduğunu ve tümhaklarını kontrol ettiklerini ya da Seferhome’a bu tür Kullanıcı İçeriğini iletmeyehakları olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriğinin yanıltıcı olmadığını ve (c) sağladıklarıKullanıcı İçeriğinin kullanımı ve iletiminin işbu Sözleşme maddelerini ihlaletmediğini ve herhangi bir kişi ya da işletmenin haklarını ihlal etmeyeceğiniveya haklarına zarar vermeyeceğini garanti ederler. Bu tür hakların ihlalindenya da Üyelerin sağladığı Kullanıcı İçeriğinden oluşan diğer zararların sebepolduğu lisans/ruhsat karşılıkları, ücretler, hasarlar ve tazminatlardan tamamenilgili Üye sorumlu olacaktır.

8.6  Üye, Seferhome’un içerisindeki hesapların, içeriklerin,öğelerin, paraların, değerlerin, rütbelerin, payelerin, özel güçlerin, kampanyaüyeliklerinin, promosyon tanımlamalarının ve sair ekstra noktaların Seferhomeuygulama içi özel para biriminin, sanal para ürünlerinin ya da site/uygulamaiçi özel materyallerin mülkiyetlerine sahip değildir ve bunları herhangi birşekilde satamaz, iletemez, kiralayamaz, müzayede edemez, bir başka kişiyekarşılıklı veya karşılıksız olarak bağışlayamaz ve bunların ticaretini yapamazya da diğer kişilerin bunları yapmasına yardımcı olamaz. Seferhome’un bağlantılı herhangi bir öğesinin Seferhome’ın inhisarı dışında gerçekleşen aktarımlarıSeferhome tarafından tanınmamakta ve kabul edilmemektedir.

 

9.  GeliştirmeSeviyesi Katılımı

9.1  ÜyelereSeferhome’un ileri geliştirme seviyeleri olan“beta”, ”kapalı beta”, ”açık beta”, ”alpha” gibi aşamalarını deneme fırsatıverilebilir. Geliştirme seviyesi deneyicisi olarak Üyenin bu aşamalara katılımıaşağıdaki şartlar ve koşullara bağlıdır:

a.  Üye,geliştirme seviyeleri, katılım yaptığı beta denemesi ve alpha denemesinde Seferhome’un önizleme versiyonunu kullandığını vebeta denemesi ve alpha denemesinde internet içeriğinin, Seferhome’un içerindeki yardımcı programların,yazılımların ve özelliklerinin bilinen veya bilinmeyen böcekler (bug) ya dahatalar içerebileceğini, düzgünce işlemeyebileceği ve amaçlanan fonksiyonlarınçalışmayabileceğini, diğer yazılım uygulamalarının çalışmasınıengelleyebileceğini ve hatalara, veri kayıplarına ya da herhangi diğersorunlara yol açabileceğini kabul eder.

b. Üyenin bir beta deneyicisiolarak, beta versiyonları deneyimlemek için davet edilmesinin tek sebebi sairbeta seviyesindeki içeriği değerlendirmek ve hataları belirlemektir. Buşartlardaki sair içerik ya da Seferhome üzerindeki hiçbir şey alpha veya beta denemesi ya da burada Üyetarafından bulunan içerik ile ilgili olarak Üyeye herhangi bir hak ya daayrıcalık tanındığı anlamına gelmemektedir. Alpha ve beta denemeleri, denenmeiçin “olduğu gibi”, “uygun olduğu gibi” temeline göre sağlanmıştır ve Üyeye buhususta Seferhome tarafından herhangi bir türde, açıklanan ya daima edilen hiçbir güvence sağlanmamaktadır. Üye, alpha ve beta içeriklereerişmenin riskinin tamamen kendisine ait olduğunu, Seferhome’ın bu içeriklerintamamını ya da bir kısmını gelecekte Seferhome içerisinde kendisine ücretsiz olarak sağlamazorunluluğu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın alpha ve beta içerikle ileilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

c.  Üyeler,bazı beta denemesi içeriğine erişirken ya da bu beta denemesi esnasındayaptıkları tekliflendirme, listeleme ya da sair hareketleri neticesinde tecrübepuanları, özel birimler, rütbeler, payeler, özel para birimleri güçler,kampanya/promosyon hakları ya da diğer değer ve durum belirteçleri toplayabilirler.Bu veriler alpha ve beta deneme aşaması sırasında herhangi bir zamanda herhangibir sebep olmaksızın sıfırlanabilir. İlgili içerik tam sürüme geçtiğinde tümkullanım geçmişi ve veriler silinebilir ve her üye bu içerik özelinde başlangıçdurumuna geri döndürülebilecektir. Üyeler, alpha ve beta aşamasında içeriklerdahilinde elde edecekleri her ne nam altında olursa olsun, her çeşitten gücün,özel bir üyelik çeşidinin, özel para biriminin, puanın ve benzeri payenin/değerinsıfırlanması konusunda Seferhome’ın hiçbir sorumluluğu olmadığınıpeşinen kabul ederler.

 

10. Disiplinİşlemi/ Hesap sonlandırılması

10.1 Üye, Seferhome’ınbir bildiriye gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda ve sebep olsun ya daolmasın Seferhome’u tamamen ya da kısmen veya daherhangi bir Üye hesabını askıya alabileceğini, sonlandırabileceğini,düzenleyebileceğini, erişimini engelleyebileceğini ya da silebileceğinibildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Üye, Seferhome’ınuyarıları, cezaları ve/veya disiplin işlemlerini nasıl ve ne zamanuygulayacağına dair ihlalin ciddiyetine ve suçların sayısına göre kullandığımutlak takdir yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 Üye, işbuSözleşmenin herhangi bir şartından ya da Seferhome’ın bu Sözleşmeyiuygulaması veya yürütmesinden kaynaklı olarak veya Kullanıcı İçerikleri, Seferhome’a erişimi, ücretlerin, geçerlivergilerin, ücretlendirme yöntemlerinin türü veya miktarı ya da ücretlerdeki,geçerli vergilerdeki ya da ücretlendirme yöntemlerindeki değişiklikler de dâhilancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunlarla bağlantılı olan ya da bunların sonucundaortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olarak kendisine aittek hakkın kullanıcı adının, listelemelerinin ve/veya hesabının/profilinintamamının iptalinin olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Fikri Mülkiyet Hakları

11.1 Seferhome’ın Seferhome’dansağlanan hizmetleri ve bunlarda yer alan sair bilgileri ve Seferhome’ınfikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Seferhome’a ait ticarimarkaları, Seferhome’un tasarımı ve ticari görünümü veya Seferhome vasıtasıyla sahip olduğu her türden fikri ve sınai mülkiyet hakları da dâhiltüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakkı, ticari bilgisi ve know-how 'ına yönelik tümhakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca korunmaktadır. Bunların Seferhome’ınyazılı izni olmaksızın 5846 sayılı ve 6769 sayılı ilgili kanunların hilafınayollarla kullanılması yasaktır.

11.2 Seferhome dâhilindeerişilen resim, grafik, video, yazı fotoğraf vb. türden içerik Seferhome’aaittir ve/veya Seferhome tarafından yasal sahibi konumundaki üçüncübir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında alınmıştır ve sunulmaktadır.

11.3 Üyelerin, Seferhome hizmetlerini, bilgilerini ve Seferhome’ın5846 ve 6769 sayılı kanunlarla korunan çalışmalarını satmak, yenidensatmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, çoğaltmak veya üçüncükişilerin Seferhome’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasınaizin vermek gibi hakları bulunmamaktadır.

11.4 Üyeler, kendilerinin yukarıdaki maddelerin aksine davranışları neticesinde Seferhome’alisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Seferhome’tantalep edilen maddi ve manevi tazminat miktarlarının tamamını, lisansücretlerini, ödeme cezalarını, FSEK ve diğer ilgili mevzuat bağlamındakitazminatları, idari para cezalarını ve de mahkeme masrafları ile vekâletücretini karşılamakla yükümlüdürler.

11.5 Üyeler,indirme, deneme, satın alma ve/veya diğer yollarla Seferhome’daki içeriklere/hizmetlere ulaşarak,bireysel, münhasır olmayan, devredilmeyen ve ticari olmayan bir kullanım hakkı(uygulama/site kullanım lisansı) edinmiştirler.

11.6 Üyeler,Seferhome dâhilinde kullanılabilecekolan Digital Rights Management (DRM) sistemi de dahil olmak üzere her şekildekorunan uygulamayı/içeriği/yazılımı/veritabanını ya da bir diğer uygulamayı, herhangibir yazılım, program, uygulama kodu veya diğer herhangi bir cihazı, uygulamayıya da sair içeriklerini ve sürekliliğini korumak amacıyla oluşturulmuş herhangibir sistemi kırmak ya da aşmak için kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhütederler.

11.7 Seferhome’agönderilen Üyelere ait tablolar, değerler, açıklamalar, resimler, sorular, cevaplar, yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan sair içerik ticarisır değildir ve bunların kullanım hakkı, 5846 sayılı Kanunda yer alan tüm malîve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangibir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu şekilde münhasıranSeferhome’a aittir.

11.8 Seferhome, bu Sözleşmede sayılankuralları yinelenecek şekilde ihlal eden Üyelerin üyeliklerini kendi takdiryetkisi çerçevesinde sonlandırabilir ya da Seferhome’daki erişimlerini askıya alabilir ya dasınırlandırabilir.

12. GarantiVerilmemesi ve İlişkilerin Birbirinden Bağımsız Oluşu

12.1 Seferhome ’un üyeler arasındaki teklif,icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğubulunmamaktadır.  Seferhome, üyeler arasında hizmet alma/ verme aşamalarında uyumolacağını veya ilgili tedarikçinin hizmet sunan sıfatı ile; hizmet alacak olan üyeninsöz konusu bir işini istenen zamanda ve yerde/bölgede yapmaya muktedir olacağınıgaranti etmez. Hizmet alan üyeler, hizmet veren tedarikçi üyeler hakkındagerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

12.2 Seferhome aracılığı iletedarikçilerden alınacak ürünlere/hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk tedarikçilereaittir, bunlardan dolayı Seferhome’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

12.3 Seferhome, hizmet veren tedarikçiüyeyi ya da onun hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansınıya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Seferhome, yorum, oylama ve benzeriyollarla tedarikçiler arasında bir sıralama, derecelendirme ve/ veyakategorilendirme yapabilir, bazı hizmet veren tedarikçileri kullanıcılartarafından tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle önplana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Seferhome’un vermiş olduğu bir tasdik veyagaranti anlamına gelmemektedir.

12.4 Seferhome, hizmet veren ve hizmet alanarasındaki ilişkiden sorumlu değildir. Tedarikçi üyenin sağlayacağı hizmetsırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan üyeye veya 3. kişilere vereceğizararlardan Seferhome’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.5 Seferhome, hizmet talebi çerçevesinde;hizmet veren tedarikçilerinin uygunluk durumuna ve hizmet talebinin içeriğinegöre sisteme kayıtlı tedarikçi profilleri arasından en uygun olan hizmet verenprofillerine doğrudan yönlendirme yapabileceği gibi, hizmet verenlere de hizmettaleplerine teklif sunma imkânı tanınabilir. Tedarikçi hizmet verenler kendiinisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda hizmet talebine teklif göndermeyeilişkin Seferhome aracılık hizmetiçerçevesinde teklif sunma hakkına sahiptirler.

12.6 Seferhome, tedarikçilerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veyazamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından eldeedilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesininbeklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhüttebulunmamaktadır. Seferhome, hizmet talebine ilişkin tekliflerden birinin kabulü ve keşif onayı ilegerekli ön ödemenin gerçekleştirilmesi neticesinde bu hizmete ilişkin olarakyalnızca ilgili hizmet veren ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğüdurumlarda söz konusu hizmet veren tedarikçi üye tarafından sağlanan bilgilerlereferans kontrolü yapmaya, keşifte saha desteği vermeye çalışır.

12.7 Seferhome, herhangi bir sorumluluğubulunmamasına rağmen, hizmet veren tedarikçilerin sağladığı hizmetlerin doğruve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir.

12.8 HizmetAlan Üyeden veya Hizmet Veren Üye’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarihverilmesi, hizmet başlama ya da keşif saatinde hizmet alanın adrestebulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası ya da keşif içingitmemesi vb.) dolayı Seferhome’un herhangi bir sorumluluğubulunmamaktadır. Seferhome söz konusu durumların oluşmaması içinazami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı hizmetveren tedarikçi üyeye veya hizmet alan üyeye herhangi bir bedel veya tazminatödemeyecektir.

12.9 Tedarikçilerinkendi hesaplarında ve profillerinde belirttikleri bilgi veya beyanatlarındoğruluğu tedarikçi üyelerin bizzat kendileri tarafından taahhüt edilmektedir, Seferhome’unbunlarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.10 Tedarikçilerceverilecek hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesigereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkinsorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlüidari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.  Seferhome’unve/veya 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardansorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

12.11 Seferhome, hizmet alan üyesine ulusal,yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru,hatasız veya güncel olduğunu ya da hizmet alan üyesinin söz konusu bilgiyikontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhütetmemektedir.

12.12 Hizmetveren ve alan üyeler arasında yapılabilecek hizmetle ilgili yazılı sözleşmelerdenkaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerdentaraflar doğrudan kendileri sorumludur. Seferhome tarafındanişletilen Seferhome üzerinde listelenen hizmetler ve ürünlerdendolayı, Seferhome Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgiliyasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente,reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

12.13 Seferhome, sisteminde kayıtlı hizmetalan üyelerinin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin teklifoluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak tedarikçi hizmetverenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan üye ve hizmet veren(ler)arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinliklesorumlu değildir. Hizmet alan ve hizmet veren, işbu Sözleşme kapsamındakihizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerininişlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakatetmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f)maddelerine göre, hizmet alan ve hizmet verenlerin kişisel verilerininişlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rızaalınmasını gerektirmemektedir.

12.14 HizmetAlan üyenin bilgileri Seferhome tarafından Hizmet Veren ilehizmetin sağlanması veya teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgipaylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusubilgilerin hizmet veren tedarikçi tarafından ayrıca hizmet alanın onayıalınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaçiçin kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alanile hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecekzarardan kesinlikle sorumlu değildir.

12.15 Seferhome ile hizmet veren tedarikçi arasındaya da yine Seferhome ile Üye/Kullanıcı arasında hiçbir şekilde veşartta (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik,(e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

13. KayıtlarınGeçerliliği

13.1 Üye,işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilaflarda Seferhome’ın yada Seferhome’ın bildireceği kendisine hizmet ilişkisi ile bağlıkurum ya da kişilerin kendi veri tabanında ya da sunucularında tuttuğuelektronik ve/veya sistemsel kayıtların, ticari kayıtlarının, defterkayıtlarının ve sair bilgisayar kayıtlarının, verilerinin muteber bağlayıcı,kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Seferhome’ı yeminteklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanunu’nun (HMK) 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunukabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlıkkonusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ileelektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199.Maddesi gereği belge niteliğindedir.

14. SözleşmeDeğişiklikleri

14.1 Seferhome, tek taraflı olarak vetamamen kendi takdirine bağlı şekilde olmak üzere ve uygun göreceği herhangibir zamanda, işbu Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflıolarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmede herhangi bir değişikliğe gidilmesihalinde güncel sözleşme metni eskisiyle aynı link altında, yeni tarihgüncellemesi ve versiyon numarası ile yayınlayacak ve Seferhome yönetimive/veya Seferhome tarafından gerek görüşmesi halinde elektronikposta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onaylarına sunulabilecektir.Yenilenmiş güncel Sözleşme metni, Seferhome üzerinde yayınlandığıandan itibaren geçerli olacak Seferhome’un ve dahilindeki sairhizmetlerin veya içeriklerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşmeşartlarına tabi olacaktır.

14.2 İşbu Sözleşme,Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

15. ZorlayıcıSebepler

15.1 Doğalafet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlıolmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Seferhome’ıngerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar işbuSözleşme çerçevesinde zorlayıcı sebep olarak yorumlanacaktır.

15.2 Zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, Seferhome işbuSözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifaetmeme nedeniyle hukuken sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Seferhomeaçısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlarınortaya çıkması halinde Seferhome’ın herhangi bir tazminatyükümlülüğü doğmayacaktır.

15.3 İnternetbağlantılarında servis sağlayıcılardan ve/veya altyapıdan kaynaklanabilecekgecikmelerden ve/veya kesintilerden Seferhome hiçbir şekildesorumlu tutulamayacaktır.

 

16. UygulanacakHukuk ve Yetki, Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve buSözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve sorunların hallinde TürkiyeCumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veyadoğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde Taraflar, öncelikle kendiaralarında sulhen çözüm sağlamaya gayret ederler. Sulhen halledilemeyenuyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcraMüdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

17. SözleşmeninSüresi ve Feshi

17.1 İşbuSözleşme Üyenin üyeliği bitene, sonlanana ya da herhangi bir nedenle iptaledilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarınıdoğurmaya devam edecektir. Üyenin üyeliğinin sona ermesi veya kalıcı olaraküyeliğinin durdurulması hallerinde de Sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

17.2 Üye Seferhome’abildirerek herhangi bir zamanda hesabını sonlandırılmasını talep etme hakkınasahiptir.

17.3 Seferhome, Üyelerin işbu Sözleşmedebelirtilen hükümleri ve de Seferhome’un içinde yer alan kullanıma,üyeliğe ve sair her türden içerik ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlaletmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesihsebebiyle Seferhome’ın uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararları tazminetmekle yükümlü olacaklardır.

17.4 Üyeninüyeliği herhangi bir şekilde sona erince eğer varsa birikmiş tahsiledilebilecek herhangi bir cins ya da türden ödemeleri ve Seferhome tarafından gerçekleşmiş muhtemel ücretlendirmeleri olması halinde-, bunlarıntamamı üyeliğin sona ermesinden önce Üyeden tahsil edilecektir. Buna ek olaraküyeliğin sona ermesi halinde; herhangi bir şekilde kaynaklanmış olan herhangibir ücret, karşılık ya da masrafların ortaya çıkması bağlamındaki ödemeler vesair bedeller ile tazminatlardan da Üye tamamen kendisi sorumludur.

17.5 Üyeninhesabının herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması ya da iptal edilmesidurumunda Üyeye herhangi bir şart ve türden hiçbir geri ödeme yapılamayacaktır.Öyle ki, hiçbir çevrimiçi süre ya da diğer puan ve sair krediler vb. Üyeye geriverilmeyecek ya da bunlar nakde veya diğer ödeme şekillerinedönüştürülmeyecektir.

17.6 Üyeliğisonlandırılan bir üyenin tekrar Üye olmasına Seferhome tarafındanizin verilebilmesi için herhangi bir geciktirilmiş ya da ödenmemiş bedelin,tekrar eden Sözleşme ihlalinin, hack/hile girşiminin ya da tartışmalı birhesabın, kullanımın söz konusu olmaması gerekmektedir.

17.7 Üye,üyeliğinin sona ermesi halinde, Seferhome’tan elde etmiş olduğu yada sair yollarla elde ettiği veya satın aldığı tüm içerikleri/ dosyaları/sunumları/tabloları ve sair uygulama çıktılarını ve içeriklerleilgili tüm dosya ve kayıtları hep birlikte sisteminden bir daha erişilemeyecekşekilde tümden kaldırmak ve yok etmekle sorumludur.

 

18. Yürürlük

18.1 İşbu 17ana başlıktan oluşan Üyelik Sözleşmesi, Seferhome tarafından Seferhome içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler işbu Sözleşmehükümlerini, Seferhome’u ya da içeriklerini kullanmakla kabul ederler.Seferhome dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilirve değişiklikler sürüm numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek Seferhomeüzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler

 

Sorularınız için; [email protected] adresinee-posta gönderebilirsiniz.

Kapat ×

Bu siteye kaydolmak, sipariş durumunuza ve geçmişinize erişmenizi sağlar. Aşağıdaki alanları doldurmanız yeterlidir, kısa sürede sizin için yeni bir hesap oluşturacağız. Sizden yalnızca satın alma sürecini daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için gerekli bilgileri isteyeceğiz.
Giriş Yap