Seferhome.com’un Gizlilik Politikası

Kişisel Verileriniz, Verilerin amaçları ve paylaşıldığı taraflar hakkında bilgi almak için Veri Sahibi ile iletişime geçiniz.

Sahip ve Veri Denetleyicisi

Seferhome Teknolojileri Pazarlama Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇

Kemerkaya Mahallesi Kahyaoğlu Sokak No 11 Muazzez Gürkök Apartmani Daire 2

Sahibi iletişim e-posta: [email protected]

Toplanan Veri Türleri

Sahibi, toplanan Kişisel Veri türlerinin bir listesini sağlamaz.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüne ilişkin eksiksiz ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde verilmektedir. Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri söz konusu olduğunda, bu Uygulama kullanılırken otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar, Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç olmaksızın bu Verileri iletmemekte özgürdür. Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar, Sahibi ile iletişime geçebilirler. Bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut belgede açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcının ihtiyaç duyduğu Hizmeti sağlama amacına hizmet eder. ve varsa Çerez Politikasında.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü taraf Kişisel Veriden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın rızasını aldıklarını onaylarlar.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

İşleme yöntemleri

Sahip, Verilere yetkisiz erişimi, ifşayı, değişikliği veya imhayı önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili organizasyonel prosedürler ve modlar izlenerek bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, Sahibin yanı sıra, Verilere bu Uygulamanın işletilmesiyle ilgili belirli türdeki kişiler (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (üçüncü kişiler gibi) erişebilir. taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) gerektiğinde Veri Sahibi tarafından Veri İşleyicileri olarak atanır. Bu tarafların güncel listesi her zaman Mal Sahibi’nden talep edilebilir.

İşleme için yasal dayanak

Sahip, aşağıdakilerden birinin geçerli olması durumunda Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar, bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiştir. Not: Bazı mevzuatlar uyarınca, Kullanıcı bu tür bir işlemeye itiraz edene kadar (“vazgeçme”), Kişisel Verileri, rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine güvenmek zorunda olmaksızın, Sahibin Kişisel Verileri işlemesine izin verilebilir. Ancak bu, Kişisel Verilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda geçerli değildir;
 • Kullanıcı ile bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için Verilerin sağlanması gereklidir;
 • Sahibin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması;
 • işleme, kamu yararına yürütülen bir görevle veya Mal Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgiliyse;
 • Sahibi veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru çıkarların amaçları için işlemenin gerekli olması.

Her durumda, Sahip, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeden doğan bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğunu netleştirmeye memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin işletme ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları, Kullanıcı Verilerinin kendi ülkeleri dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Kullanıcılar ayrıca, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukukuna tabi herhangi bir uluslararası kuruluşa veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa yapılan Veri aktarımlarının yasal dayanağı ve alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Sahibi tarafından Verilerini korumak için.

Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Mal Sahibi ile görüşerek daha fazla bilgi edinebilir.

Tutma Süresi

Kişisel Veriler, toplanma amacının gerektirdiği süre kadar işlenecek ve saklanacaktır.

Öyleyse:

 • Mal Sahibi ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tam olarak yerine getirilene kadar saklanacaktır.
 • Sahibin meşru menfaatleri doğrultusunda toplanan Kişisel Veriler, bu amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahibi ile iletişime geçerek, Sahibi tarafından izlenen meşru menfaatlerle ilgili özel bilgiler bulabilir.

Kullanıcı bu tür bir işlemeye izin verdiğinde, söz konusu onay geri çekilmediği sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Mal Sahibi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir makamın emriyle gerektiğinde Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca saklamakla yükümlü olabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verilerine ilişkin belirli hakları kullanabilir.

Kullanıcılar özellikle aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 • Onaylarını istediğiniz zaman geri çekin. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine daha önce izin vermiş oldukları durumlarda, onaylarını geri çekme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesine itiraz etme. Kullanıcıların, rıza dışında yasal bir dayanağa dayalı olarak işlenmesi halinde, Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakları vardır. Daha fazla ayrıntı aşağıdaki özel bölümde verilmiştir.
 • Verilerine erişin. Kullanıcılar, Verilerin Sahibi tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Doğrulayın ve düzeltme isteyin. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesini kısıtlama. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini depolama dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka bir şekilde kaldırılmasını sağlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin Sahibinden silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Verilerini alın ve başka bir denetleyiciye aktarın. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve teknik olarak mümkünse herhangi bir engel olmadan başka bir denetleyiciye iletmesini sağlama hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklere dayanması koşuluyla geçerlidir.
 • Şikayette bulunun. Kullanıcıların, yetkili veri koruma mercileri nezdinde dava açma hakları vardır.

İşleme itiraz hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin kamu yararı için, Sahibine verilen resmi bir yetkinin kullanılması veya Sahibin izlediği meşru menfaatler amacıyla işlendiği hallerde, Kullanıcılar kendi özel durumlarına ilişkin bir gerekçe sunarak bu işlemeye itiraz edebilirler. itirazı haklı çıkarmak

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe göstermeden bu işlemeye istedikleri zaman itiraz edebileceklerini bilmelidirler. Kullanıcılar, Sahibin Kişisel Verilerini doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu hakların nasıl kullanılacağı

Kullanıcı haklarını kullanmaya yönelik tüm talepler, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Mal Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yerine getirilebilir ve Mal Sahibi tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Bu Uygulama İzleyicileri kullanır. Daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı, Çerez Politikasına başvurabilir.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Sahibi tarafından Mahkemede yasal amaçlarla veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda kullanılabilir.
Kullanıcı, sahibinden kamu makamlarının talebi üzerine kişisel verilerini ifşa etmesinin istenebileceğini bildiğini beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama Kullanıcıya talep üzerine belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakım

İşletme ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyalar (Sistem günlükleri) toplayabilir ve bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

“İzlemeyin” istekleri nasıl işlenir?

Bu Uygulama, “İzlemeyin” isteklerini desteklemez.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerden herhangi birinin “İzlememe” isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Mal Sahibi, bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulama içinde Kullanıcılarını bilgilendirerek ve/veya – teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – Kullanıcılarına mevcut herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla bir bildirim göndererek bu gizlilik politikasında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sahip. En altta listelenen son değişiklik tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Değişikliklerin, Kullanıcının onayına dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilemesi durumunda, Mal Sahibi, gerektiğinde Kullanıcıdan yeni onay alacaktır.